Musikk gjør en svak på en måte så man blir sterk.


musikk-gjør-svak-på-måte-så-man-blir-sterk
musikkmusikkgjørsvakmåtemanblirsterkmusikk gjørgjør enen svaksvak påen måtemåte såså manman blirblir sterkmusikk gjør engjør en svaken svak påsvak på enpå en måteen måte såmåte så manså man blirman blir sterkmusikk gjør en svakgjør en svak påen svak på ensvak på en måtepå en måte såen måte så manmåte så man blirså man blir sterkmusikk gjør en svak pågjør en svak på enen svak på en måtesvak på en måte såpå en måte så manen måte så man blirmåte så man blir sterk

Å gi opp betyr ikke alltid at du er svak. Noen ganger betyr det at du er sterk nok til å gi slipp. -Ukjent
Å-gi-opp-betyr-ikke-alltid-at-du-er-svak-noen-ganger-betyr-det-at-du-er-sterk-nok-til-å-gi-slipp
Man kan gå seg vill i sterk medgang så vel som i sterk motgang. -Medgang og motgang
man-kan-gå-seg-vill-i-sterk-medgang-så-vel-som-i-sterk-motgang
Det er i oppoverbakke man blir sterk, ikke bare ved å gå i nedoverbakke. -Medgang og motgang
det-er-i-oppoverbakke-man-blir-sterk-ikke-bare-ved-å-gå-i-nedoverbakke
Musikk er ein måte å puste på. -Musikk
musikk-er-ein-måte-å-puste-på
Når den sterke er for svak til å såre den svake, må den svake være sterk nok til å gå. -Parforhold
når-den-sterke-er-for-svak-til-å-såre-den-svake-må-den-svake-være-sterk-nok-til-å-gå