Musikk gir universet sjel, den gir sinnet vinger, fantasien flukt, alvoret sjarm, den gir munterhet og liv til alt.


musikk-gir-universet-sjel-den-gir-sinnet-vinger-fantasien-flukt-alvoret-sjarm-den-gir-munterhet-og-liv-til-alt
platonmusikkgiruniversetsjeldensinnetvingerfantasienfluktalvoretsjarmmunterhetoglivtilaltmusikk girgir universetuniverset sjelden girgir sinnetsinnet vingerfantasien fluktalvoret sjarmden girgir munterhetmunterhet ogog livliv tiltil altmusikk gir universetgir universet sjelden gir sinnetgir sinnet vingerden gir munterhetgir munterhet ogmunterhet og livog liv tilliv til altmusikk gir universet sjelden gir sinnet vingerden gir munterhet oggir munterhet og livmunterhet og liv tilog liv til altden gir munterhet og livgir munterhet og liv tilmunterhet og liv til alt

Hukommelsen er en mer perfekt verden enn universet. Den gir livet tilbake til dem som ikke lenger eksisterer. -Guy de Maupassant
hukommelsen-er-mer-perfekt-verden-enn-universet-den-gir-livet-tilbake-til-dem-som-ikke-lenger-eksisterer
Dere gir bare lite når dere gir av deres eiendeler. Det er først når dere gir noe av dere selv at dere virkelig gir. -Kahlil Gibran
dere-gir-bare-lite-når-dere-gir-av-deres-eiendeler-det-er-først-når-dere-gir-noe-av-dere-selv-at-dere-virkelig-gir
En god bok er som en trampoline for fantasien. Den gir tanken noe å hoppe og sprette på. -Tor Åge Bringsværd
en-god-bok-er-som-trampoline-for-fantasien-den-gir-tanken-noe-å-hoppe-og-sprette-på
Glem det som gir tvil, og hold fast ved alt som gir tro. -Tro
glem-det-som-gir-tvil-og-hold-fast-ved-alt-som-gir-tro
Oppdragelsen gir aldri et menneske annet enn det han selv kunne finne ut ved egen hjelp, den gir han det bare raskere og lettere. -Oppdragelse
oppdragelsen-gir-aldri-et-menneske-annet-enn-det-han-selv-kunne-finne-ut-ved-egen-hjelp-den-gir-han-det-bare-raskere-og-lettere
Et menneske gir lite når det bare gir av det det eier. Men det gir meget når det byr på seg selv. -Gi
et-menneske-gir-lite-når-det-bare-gir-av-det-det-eier-men-det-gir-meget-når-det-byr-på-seg-selv