Musikk er menneskenes sanne felles språk.


musikk-er-menneskenes-sanne-felles-språk
karl julius webermusikkermenneskenessannefellesspråkmusikk erer menneskenesmenneskenes sannesanne fellesfelles språkmusikk er menneskeneser menneskenes sannemenneskenes sanne fellessanne felles språkmusikk er menneskenes sanneer menneskenes sanne fellesmenneskenes sanne felles språkmusikk er menneskenes sanne felleser menneskenes sanne felles språk

Musikk er menneskehetens universelle språk. -Musikk
musikk-er-menneskehetens-universelle-språk
Stillheten er et felles språk. Ikke bare mellom mennesker, men også mellom mennesket og naturen. -Lars Verket
stillheten-er-et-felles-språk-ikke-bare-mellom-mennesker-men-også-mellom-mennesket-og-naturen
Hva er musikk? Det er kjærlighet. Det er universets språk. -Musikk
hva-er-musikk-det-er-kjærlighet-det-er-universets-språk
God språk er det språk som makter å uttrykke en tanke klarere enn den er tenkt. -Kåre Valebrokk
god-språk-er-det-språk-som-makter-å-uttrykke-tanke-klarere-enn-den-er-tenkt
Kjærlighet er min sanne identitet. Uselviskhet er mitt sanne jeg. -Thomas Merton
kjærlighet-er-min-sanne-identitet-uselviskhet-er-mitt-sanne-jeg
Ti sed og skikk forandres meget, alt som tidene lider, og menneskenes tro forandres og de tenker annerledes om mange ting. Men menneskenes hjerter forandres aldeles intet i alle dager. -Sigrid Undset
ti-sed-og-skikk-forandres-meget-alt-som-tidene-lider-og-menneskenes-tro-forandres-og-tenker-annerledes-om-mange-ting-men-menneskenes-hjerter