Musikk er det eneste verdensspråket som ikke trenger å bli oversatt.


musikk-er-det-eneste-verdensspråket-som-ikke-trenger-å-bli-oversatt
musikkmusikkerdetenesteverdensspråketsomikketrengerblioversattmusikk erer detdet enesteeneste verdensspråketverdensspråket somsom ikkeikke trengertrenger åå blibli oversattmusikk er deter det enestedet eneste verdensspråketeneste verdensspråket somverdensspråket som ikkesom ikke trengerikke trenger åtrenger å bliå bli oversattmusikk er det enesteer det eneste verdensspråketdet eneste verdensspråket someneste verdensspråket som ikkeverdensspråket som ikke trengersom ikke trenger åikke trenger å blitrenger å bli oversattmusikk er det eneste verdensspråketer det eneste verdensspråket somdet eneste verdensspråket som ikkeeneste verdensspråket som ikke trengerverdensspråket som ikke trenger åsom ikke trenger å bliikke trenger å bli oversatt

Det eneste vi trenger for å bli gode filosofer, er evnen til å undre oss. -Jostein Gaarder
det-eneste-vi-trenger-for-å-bli-gode-filosofer-er-evnen-til-å-undre-oss
Babyer trenger ikke fedre, men det gjør mødrene. Den som har en baby å ta seg av, trenger selv å bli tatt vare på. -Amy Heckerling
babyer-trenger-ikke-fedre-men-det-gjør-mødrene-den-som-har-baby-å-ta-seg-av-trenger-selv-å-bli-tatt-vare-på
Å elske er det eneste som ikke trenger begrunnelse. -Stein Mehren
Å-elske-er-det-eneste-som-ikke-trenger-begrunnelse
Klassisk musikk er musikk vi håper skal bli til en melodi. -Musikk
klassisk-musikk-er-musikk-vi-håper-skal-bli-til-melodi
Gud er det eneste vesen som ikke engang trenger å eksisterer for å regjere. -Gud
gud-er-det-eneste-vesen-som-ikke-engang-trenger-å-eksisterer-for-å-regjere
Musikk er den eneste sanselige nytelse som er uten last. -Musikk
musikk-er-den-eneste-sanselige-nytelse-som-er-uten-last