Musikk er den immaterielle datter av materielle lyder.


musikk-er-den-immaterielle-datter-av-materielle-lyder
musikkmusikkerdenimmaterielledatteravmateriellelydermusikk erer denden immaterielleimmaterielle datterdatter avav materiellematerielle lydermusikk er dener den immaterielleden immaterielle datterimmaterielle datter avdatter av materielleav materielle lydermusikk er den immaterielleer den immaterielle datterden immaterielle datter avimmaterielle datter av materielledatter av materielle lydermusikk er den immaterielle datterer den immaterielle datter avden immaterielle datter av materielleimmaterielle datter av materielle lyder

Gjennom all musikk lyder den melodi som ikke kan uttrykkes i noter: dødens melodi, som er komponert spesielt for oss. -Musikk
gjennom-all-musikk-lyder-den-melodi-som-ikke-kan-uttrykkes-i-noter-dødens-melodi-som-er-komponert-spesielt-for-oss
En sønn er en sønn til han finner sin viv. En datter er en datter hele sitt liv. -Ukjent
en-sønn-er-sønn-til-han-finner-viv-en-datter-er-datter-hele-sitt-liv
Det kan sies mye om ny musikk. Det lar seg sikkert hevde at den er ny, men om den også er musikk, kan være mer tvilsomt. -Charles B. Middelthon
det-kan-sies-mye-om-ny-musikk-det-lar-seg-sikkert-hevde-at-den-er-ny-men-om-den-også-er-musikk-kan-være-mer-tvilsomt
Den som ikke reagerer på musikk, den som er uten musikk i sin sjel, det mennesket er ikke til å stole på. -Henry Miller
den-som-ikke-reagerer-på-musikk-den-som-er-uten-musikk-i-sjel-det-mennesket-er-ikke-til-å-stole-på
Klassisk musikk er musikk vi håper skal bli til en melodi. -Musikk
klassisk-musikk-er-musikk-vi-håper-skal-bli-til-melodi
Gi mæ musikk midt i magen Gi mæ det en to tre fir’ ganga om dagen Du og æ og alle, åh, vi tenne på musikk -Halvdan Sivertsen
gi-mæ-musikk-midt-i-magen-gi-mæ-det-to-tre-fir-ganga-om-dagen-du-og-æ-og-alle-åh-vi-tenne-på-musikk