Musikk er den eneste sanselige nytelse som er uten last.


musikk-er-den-eneste-sanselige-nytelse-som-er-uten-last
musikkmusikkerdenenestesanseligenytelsesomutenlastmusikk erer denden enesteeneste sanseligesanselige nytelsenytelse somsom erer utenuten lastmusikk er dener den enesteden eneste sanseligeeneste sanselige nytelsesanselige nytelse somnytelse som ersom er utener uten lastmusikk er den enesteer den eneste sanseligeden eneste sanselige nytelseeneste sanselige nytelse somsanselige nytelse som ernytelse som er utensom er uten lastmusikk er den eneste sanseligeer den eneste sanselige nytelseden eneste sanselige nytelse someneste sanselige nytelse som ersanselige nytelse som er utennytelse som er uten last

Den som ikke reagerer på musikk, den som er uten musikk i sin sjel, det mennesket er ikke til å stole på. -Henry Miller
den-som-ikke-reagerer-på-musikk-den-som-er-uten-musikk-i-sjel-det-mennesket-er-ikke-til-å-stole-på
Spise godt akkurat nå, det er den virkelige og eneste nytelse. -Nytelse
spise-godt-akkurat-nå-det-er-den-virkelige-og-eneste-nytelse
Jakten på nytelse kan være en nytelse i seg selv. -Nytelse
jakten-på-nytelse-kan-være-nytelse-i-seg-selv
Av alt levende er mennesket det eneste som drikker uten å være tørst, spiser uten å være sulten - og snakker uten å ha noe å si. -Menneske
av-alt-levende-er-mennesket-det-eneste-som-drikker-uten-å-være-tørst-spiser-uten-å-være-sulten-og-snakker-uten-å-noe-å
Man taler om ungdommen som den lykkeligste tid. Jeg vil pinedød ikke ha den opp igjen - all denne sanselige galskap, dumhet, forfengelighet, alt det sludder -. -Bjørnstjerne Bjørnson
man-taler-om-ungdommen-som-den-lykkeligste-tid-jeg-vil-pinedød-ikke-den-opp-igjen-all-denne-sanselige-galskap-dumhet-forfengelighet-alt-det
Musikk er det eneste verdensspråket som ikke trenger å bli oversatt. -Musikk
musikk-er-det-eneste-verdensspråket-som-ikke-trenger-å-bli-oversatt