Musikk er bare kjærlighet på leting etter ord.


musikk-er-bare-kjærlighet-på-leting-etter-ord
musikkmusikkerbarekjærlighetletingetterordmusikk erer barebare kjærlighetkjærlighet påpå letingleting ettermusikk er bareer bare kjærlighetbare kjærlighet påkjærlighet på letingpå leting etterleting etter ordmusikk er bare kjærligheter bare kjærlighet påbare kjærlighet på letingkjærlighet på leting etterpå leting etter ordmusikk er bare kjærlighet påer bare kjærlighet på letingbare kjærlighet på leting etterkjærlighet på leting etter ord

Du trenger ikke gå på leting etter kjærlighet når den finnes der du kom fra. -Morskjærlighet
du-trenger-ikke-gå-på-leting-etter-kjærlighet-når-den-finnes-der-du-kom-fra
Det er ikke du som er på leting etter oppgavene - det er oppgavene som er på leting etter deg. Gjør det ikke for vanskelig for dem! -Oppgave
det-er-ikke-du-som-er-på-leting-etter-oppgavene-det-er-oppgavene-som-er-på-leting-etter-deg-gjør-det-ikke-for-vanskelig-for-dem
En mann reiser verden rundt på leting etter det han trenger, og vender hjem for å finne det. -George Moore
en-mann-reiser-verden-rundt-på-leting-etter-det-han-trenger-og-vender-hjem-for-å-finne-det
Man elsker bare sin egen kjærlighet, og løper hele livet etter denne illusjonen. -Elske
man-elsker-bare-egen-kjærlighet-og-løper-hele-livet-etter-denne-illusjonen
Kjærlighet er vennskap satt til musikk. -Robert Pollok
kjærlighet-er-vennskap-satt-til-musikk
Hvis man spiller god musikk, hører folk ikke etter, og hvis man spiller dårlig musikk, snakker de ikke. -Oscar Wilde
hvis-man-spiller-god-musikk-hører-folk-ikke-etter-og-hvis-man-spiller-dårlig-musikk-snakker-ikke