Musikk ble oppfunnet for å bekrefte menneskets ensomhet.


musikk-ble-oppfunnet-for-å-bekrefte-menneskets-ensomhet
musikkmusikkbleoppfunnetforbekreftemennesketsensomhetmusikk bleble oppfunnetoppfunnet forå bekreftebekrefte mennesketsmenneskets ensomhetmusikk ble oppfunnetble oppfunnet foroppfunnet for åfor å bekrefteå bekrefte mennesketsbekrefte menneskets ensomhetmusikk ble oppfunnet forble oppfunnet for åoppfunnet for å bekreftefor å bekrefte mennesketså bekrefte menneskets ensomhetmusikk ble oppfunnet for åble oppfunnet for å bekrefteoppfunnet for å bekrefte mennesketsfor å bekrefte menneskets ensomhet

En kan dø av for lite og for mye kjærlighet, derfor ble konversasjonen oppfunnet. -Bjørn Skogmo
en-kan-dø-av-for-lite-og-for-mye-kjærlighet-derfor-ble-konversasjonen-oppfunnet
Silke ble oppfunnet for at kvinner kunne gå nakne med klær på. -Muhammad
silke-ble-oppfunnet-for-at-kvinner-kunne-gå-nakne-med-klær-på
Mang en mann ble geni, ble helt, ble dikter, ved den pike han ikke fikk. -Søren Kierkegaard
mang-mann-ble-geni-ble-helt-ble-dikter-ved-den-pike-han-ikke-fikk
Klassisk musikk er musikk vi håper skal bli til en melodi. -Musikk
klassisk-musikk-er-musikk-vi-håper-skal-bli-til-melodi
Gi mæ musikk midt i magen Gi mæ det en to tre fir’ ganga om dagen Du og æ og alle, åh, vi tenne på musikk -Halvdan Sivertsen
gi-mæ-musikk-midt-i-magen-gi-mæ-det-to-tre-fir-ganga-om-dagen-du-og-æ-og-alle-åh-vi-tenne-på-musikk