Musikk børster vekk støvet fra hverdagslivet.


musikk-børster-vekk-støvet-fra-hverdagslivet
musikkmusikkbørstervekkstøvetfrahverdagslivetmusikk børsterbørster vekkvekk støvetstøvet frafra hverdagslivetmusikk børster vekkbørster vekk støvetvekk støvet frastøvet fra hverdagslivetmusikk børster vekk støvetbørster vekk støvet fravekk støvet fra hverdagslivetmusikk børster vekk støvet frabørster vekk støvet fra hverdagslivet

Hindre er de skremmende tingene du ser når du flytter blikket vekk fra målet. -Mål
hindre-er-skremmende-tingene-du-når-du-flytter-blikket-vekk-fra-målet
Jeg har sluttet å lese bøker - det tar tankene vekk fra meg selv. -Oscar Levant
jeg-har-sluttet-å-lese-bøker-det-tar-tankene-vekk-fra-meg-selv
En som er ensom er en som har havnet langt vekk fra seg selv og som nå er dypt savnet -Dag Evjenth
en-som-er-ensom-er-som-har-havnet-langt-vekk-fra-seg-selv-og-som-nå-er-dypt-savnet
Det finnes to steder hvor du kan søke tilflukt fra livets strabaser: musikk og katter. -Albert Schweitzer
det-finnes-to-steder-hvor-du-kan-søke-tilflukt-fra-livets-strabaser-musikk-og-katter
Klassisk musikk er musikk vi håper skal bli til en melodi. -Musikk
klassisk-musikk-er-musikk-vi-håper-skal-bli-til-melodi
Gi mæ musikk midt i magen Gi mæ det en to tre fir’ ganga om dagen Du og æ og alle, åh, vi tenne på musikk -Halvdan Sivertsen
gi-mæ-musikk-midt-i-magen-gi-mæ-det-to-tre-fir-ganga-om-dagen-du-og-æ-og-alle-åh-vi-tenne-på-musikk