Motet har sine grenser som alle andre dyder; overtrer vi dem, befinner vi oss på lastens veier.


motet-har-sine-grenser-som-alle-andre-dyder-overtrer-vi-dem-befinner-vi-oss-på-lastens-veier
michel de montaignemotetharsinegrensersomalleandredyderovertrervidembefinnerosslastensveiermotet harhar sinesine grensergrenser somsom alleandre dyderovertrer vivi dembefinner vivi ossoss påpå lastenslastens veiermotet har sinehar sine grensersine grenser somgrenser som allesom alle andrealle andre dyderovertrer vi dembefinner vi ossvi oss påoss på lastenspå lastens veiermotet har sine grenserhar sine grenser somsine grenser som allegrenser som alle andresom alle andre dyderbefinner vi oss påvi oss på lastensoss på lastens veiermotet har sine grenser somhar sine grenser som allesine grenser som alle andregrenser som alle andre dyderbefinner vi oss på lastensvi oss på lastens veier

Det finnes bare to viktige former for mot: motet til å dø og motet til å stå opp om morgenen. Alle andre former følges eller inspireres av dem. -Jean-Jacques Servan-Schreiber
det-finnes-bare-to-viktige-former-for-mot-motet-til-å-dø-og-motet-til-å-stå-opp-om-morgenen-alle-andre-former-følges-eller-inspireres-av-dem
Som alle andre dyder er kyskheten et intellektuelt begrep og ikke en korporlig egenskap. -Sigrid Undset
som-alle-andre-dyder-er-kyskheten-et-intellektuelt-begrep-og-ikke-korporlig-egenskap
Barns lydighet er grunnlaget for alle andre dyder. -Barn
barns-lydighet-er-grunnlaget-for-alle-andre-dyder
Kvinnene behandler oss på samme måte som menneskeheten behandler sine guder. De tilber oss, og plager oss alltid for å få oss til å gjøre noe for dem. -Kvinner og menn
kvinnene-behandler-oss-på-samme-måte-som-menneskeheten-behandler-sine-guder-de-tilber-oss-og-plager-oss-alltid-for-å-få-oss-til-å-gjøre-noe-for
Alle har sine feil som de stadig gjentar, verken frykt eller skam kan kurere dem. -Jean de La Fontaine
alle-har-sine-feil-som-stadig-gjentar-verken-frykt-eller-skam-kan-kurere-dem