Mot er kunsten å være vettskremt uten at noen andre enn du selv vet om det.


mot-er-kunsten-å-være-vettskremt-uten-at-noen-andre-enn-du-selv-vet-om-det
earl wilsonmoterkunstenværevettskremtutenatnoenandreennduselvvetomdetmot erer kunstenkunsten åå værevære vettskremtvettskremt utenuten atat noenandre ennenn dudu selvselv vetvet omom detmot er kunstener kunsten åkunsten å væreå være vettskremtvære vettskremt utenvettskremt uten atuten at noenat noen andrenoen andre ennandre enn duenn du selvdu selv vetselv vet omvet om detmot er kunsten åer kunsten å værekunsten å være vettskremtå være vettskremt utenvære vettskremt uten atvettskremt uten at noenuten at noen andreat noen andre ennnoen andre enn duandre enn du selvenn du selv vetdu selv vet omselv vet om detmot er kunsten å væreer kunsten å være vettskremtkunsten å være vettskremt utenå være vettskremt uten atvære vettskremt uten at noenvettskremt uten at noen andreuten at noen andre ennat noen andre enn dunoen andre enn du selvandre enn du selv vetenn du selv vet omdu selv vet om det

Det er alltid lettere å bevise sin fortrinnlighet ved å være kresen mot andre enn ved å være streng mot seg selv. -Seg selv og andre
det-er-alltid-lettere-å-bevise-fortrinnlighet-ved-å-være-kresen-mot-andre-enn-ved-å-være-streng-mot-seg-selv
Å være streng mot seg selv, men mild mot andre er tegn på god karakter. -Friedrich von Schiller
Å-være-streng-mot-seg-selv-men-mild-mot-andre-er-tegn-på-god-karakter
Sjalusi er kunsten å såre seg selv mer enn man sårer andre. -Sjalusi
sjalusi-er-kunsten-å-såre-seg-selv-mer-enn-man-sårer-andre
Det er å være voksen. Å være god mot seg selv når det trengs og ingen andre fins i nærheten. -Voksen
det-er-å-være-voksen-Å-være-god-mot-seg-selv-når-det-trengs-og-ingen-andre-fins-i-nærheten
Vi kan ikke gjøre noe ondt mot andre uten å skade oss selv. -Ondskap
vi-kan-ikke-gjøre-noe-ondt-mot-andre-uten-å-skade-oss-selv
Kunsten å leve ligner mer en brytekamp enn en dans. Man må stå beredt, stø på bena mot alle angrep, selv om de kommer uventet. -Livskunst
kunsten-å-leve-ligner-mer-brytekamp-enn-dans-man-må-stå-beredt-stø-på-bena-mot-alle-angrep-selv-om-kommer-uventet