Morskjærlighet: en mirakuløs substans som Gud multipliserer etter hvert som Han deler den.


morskjærlighet-mirakuløs-substans-som-gud-multipliserer-etter-hvert-som-han-deler-den
morskjærlighetmorskjærlighetmirakuløssubstanssomgudmultiplisereretterhverthandelerdenen mirakuløsmirakuløs substanssubstans somsom gudgud multipliserermultipliserer etteretter hverthvert somsom hanhan delerdeler denen mirakuløs substansmirakuløs substans somsubstans som gudsom gud multipliserergud multipliserer ettermultipliserer etter hvertetter hvert somhvert som hansom han delerhan deler denen mirakuløs substans sommirakuløs substans som gudsubstans som gud multipliserersom gud multipliserer ettergud multipliserer etter hvertmultipliserer etter hvert sometter hvert som hanhvert som han delersom han deler denen mirakuløs substans som gudmirakuløs substans som gud multipliserersubstans som gud multipliserer ettersom gud multipliserer etter hvertgud multipliserer etter hvert sommultipliserer etter hvert som hanetter hvert som han delerhvert som han deler den

Kirken ble etter hvert til en pine for meg, for der ble det preket høyt - jeg har nær sagt: skamløst - om Gud, hva han mener, hva Han gjør. -Kirke
kirken-ble-etter-hvert-til-pine-for-meg-for-der-ble-det-preket-høyt-jeg-har-nær-sagt-skamløst-om-gud-hva-han-mener-hva-han-gjør
Den som graver etter skatter i sitt indre, finner i hvert fall til slutt et hull som ikke var der fra før. -Kjenne seg selv
den-som-graver-etter-skatter-i-sitt-indre-finner-i-hvert-fall-til-slutt-et-hull-som-ikke-var-der-fra-før
Noen ganger bærer folk masken sin så godt at de etter hvert faktisk blir den personen de ser ut som. -William Somerset Maugham
noen-ganger-bærer-folk-masken-så-godt-at-etter-hvert-faktisk-blir-den-personen-ut-som
Kvinner er som landskaper: De som regnes for utilgjengelige blir etter hvert unngått. -Kvinner
kvinner-er-som-landskaper-de-som-regnes-for-utilgjengelige-blir-etter-hvert-unngått
Vi jentene blir jo i sørgelig flertall etter hvert som vi eldes. -Wenche Foss
vi-jentene-blir-jo-i-sørgelig-flertall-etter-hvert-som-vi-eldes