Moren eier ikke barnet, det er underlagt sin egen urokkelige bestemmelse.


moren-eier-ikke-barnet-det-er-underlagt-egen-urokkelige-bestemmelse
mormoreneierikkebarnetdeterunderlagtegenurokkeligebestemmelsemoren eiereier ikkeikke barnetdet erer underlagtunderlagt sinsin egenegen urokkeligeurokkelige bestemmelsemoren eier ikkeeier ikke barnetdet er underlagter underlagt sinunderlagt sin egensin egen urokkeligeegen urokkelige bestemmelsemoren eier ikke barnetdet er underlagt siner underlagt sin egenunderlagt sin egen urokkeligesin egen urokkelige bestemmelsedet er underlagt sin egener underlagt sin egen urokkeligeunderlagt sin egen urokkelige bestemmelse

Det er ingen som eier oss. Vi eier ikke engang oss selv. -Graham Greene
det-er-ingen-som-eier-oss-vi-eier-ikke-engang-oss-selv
Det er ikke noe galt i at mennesker eier rikdommer, men det blir galt når rikdommene eier menneskene. -Rikdom
det-er-ikke-noe-galt-i-at-mennesker-eier-rikdommer-men-det-blir-galt-når-rikdommene-eier-menneskene
Som moren trøster sin sønn, slik vil jeg trøste dere. -Mor og sønn
som-moren-trøster-sønn-slik-vil-jeg-trøste-dere
Det er ikke nok å ta en bestemmelse, man må også sette den i verk. -Barbra Ring
det-er-ikke-nok-å-ta-bestemmelse-man-må-også-sette-den-i-verk