Mitt rom er fylt av melodi. En spilledåse går: et sart og spinkelt kniplingsbroderi av toner... Hysj! Det brister snart.


mitt-rom-er-fylt-av-melodi-en-spilledåse-går-et-sart-og-spinkelt-kniplingsbroderi-av-toner-hysj-det-brister-snart
musikkmittromerfyltavmelodispilledåsegåretsartogspinkeltkniplingsbroderitonerhysjdetbristersnartmitt romrom erer fyltfylt avav melodien spilledåsespilledåse gåret sartsart ogog spinkeltspinkelt kniplingsbroderikniplingsbroderi avav tonertoner hysjdet bristerbrister snartmitt rom errom er fylter fylt avfylt av melodien spilledåse gåret sart ogsart og spinkeltog spinkelt kniplingsbroderispinkelt kniplingsbroderi avkniplingsbroderi av tonerav toner hysjdet brister snartmitt rom er fyltrom er fylt aver fylt av melodiet sart og spinkeltsart og spinkelt kniplingsbroderiog spinkelt kniplingsbroderi avspinkelt kniplingsbroderi av tonerkniplingsbroderi av toner hysjmitt rom er fylt avrom er fylt av melodiet sart og spinkelt kniplingsbroderisart og spinkelt kniplingsbroderi avog spinkelt kniplingsbroderi av tonerspinkelt kniplingsbroderi av toner hysj

En snuser mot været: Nå må det snart kommet et skifte. Vi venter sårt. De klamme kolonner må vike for sol. For fred. -Einar Skjæraasen
en-snuser-mot-været-nå-må-det-snart-kommet-et-skifte-vi-venter-sårt-de-klamme-kolonner-må-vike-for-sol-for-fred
- Kanskje det ikke er noe å lære, dristet Alice seg til å si. - Hysj, hysj, lille venn, sa hertuginnen, - vi kan lære noe av alt, hvis vi bare tenker oss om. -Lære
kanskje-det-ikke-er-noe-å-lære-dristet-alice-seg-til-å-hysj-hysj-lille-venn-sa-hertuginnen-vi-kan-lære-noe-av-alt-hvis-vi-bare-tenker-oss
Julaften var en natt fylt sang som svøpte seg rundt deg som et sjal. Men den varmet mer enn kroppen din. Den varmet hjertet ditt ... fylte det også, med en melodi som ville vare evig. -Jul
julaften-var-natt-fylt-sang-som-svøpte-seg-rundt-deg-som-et-sjal-men-den-varmet-mer-enn-kroppen-din-den-varmet-hjertet-ditt-fylte-det-også
Gjennom all musikk lyder den melodi som ikke kan uttrykkes i noter: dødens melodi, som er komponert spesielt for oss. -Musikk
gjennom-all-musikk-lyder-den-melodi-som-ikke-kan-uttrykkes-i-noter-dødens-melodi-som-er-komponert-spesielt-for-oss
Der det er rom for forvirring, er det rom for nye tanker. -Erik Lerdahl
der-det-er-rom-for-forvirring-er-det-rom-for-nye-tanker