Mist ikke troen på mennesket. Mennesket er som et hav. Selv om noen få dråper er skitne, blir ikke havet skittent.


mist-ikke-troen-på-mennesket-mennesket-er-som-et-hav-selv-om-noen-få-dråper-er-skitne-blir-ikke-havet-skittent
menneskehetenmistikketroenmennesketmennesketersomethavselvomnoendråperskitneblirhavetskittentmist ikkeikke troentroen påpå mennesketmennesket erer somsom etet havselv omom noennoen fåfå dråperdråper erer skitneblir ikkeikke havethavet skittentmist ikke troenikke troen påtroen på mennesketmennesket er somer som etsom et havselv om noenom noen fånoen få dråperfå dråper erdråper er skitneblir ikke havetikke havet skittentmist ikke troen påikke troen på mennesketmennesket er som eter som et havselv om noen fåom noen få dråpernoen få dråper erfå dråper er skitneblir ikke havet skittentmist ikke troen på mennesketmennesket er som et havselv om noen få dråperom noen få dråper ernoen få dråper er skitne

Jeg tror ikke at mennesket er ondt, eller at mennesket er godt, - jeg tror at mennesket er delvis ondt og delvis godt. Hvilken side som skal få vokse og utvikle seg, avhenger av oss selv. -Menneskenaturen
jeg-tror-ikke-at-mennesket-er-ondt-eller-at-mennesket-er-godt-jeg-tror-at-mennesket-er-delvis-ondt-og-delvis-godt-hvilken-side-som-skal-få-vokse
Mist ikke troen på menneskene! Tenk på hvor mange som ikke har vært kultne mot deg. -Menneske
mist-ikke-troen-på-menneskene-tenk-på-hvor-mange-som-ikke-har-vært-kultne-mot-deg
Mennesket - det er noe fenomenalt. Så stolt det lyder: «Mennesket!» En skal akte mennesket! Ikke ynke det ... ikke nedverdige det ved medynk ... nei akte og høyakte det! -Menneske
mennesket-det-er-noe-fenomenalt-så-stolt-det-lyder-mennesket-en-skal-akte-mennesket-ikke-ynke-det-ikke-nedverdige-det-ved-medynk-nei-akte
Det er ikke naturlig for mennesket å ha evig fremgang. Også mennesket trenger flo og ebbe. -Blaise Pascal
det-er-ikke-naturlig-for-mennesket-å-evig-fremgang-også-mennesket-trenger-flo-og-ebbe
Den merkeligste bruk mennesket har gjort av fornuften, er vel den å anse det for et mesterstykke ikke å bruke den, og altså skjære av vingene som mennesket er født med. -Georg Christoph Lichtenberg
den-merkeligste-bruk-mennesket-har-gjort-av-fornuften-er-vel-den-å-anse-det-for-et-mesterstykke-ikke-å-bruke-den-og-altså-skjære-av-vingene-som
Jeg følger aldri klokka. Timene er til for mennesket, ikke mennesket for timene. -Tid
jeg-følger-aldri-klokka-timene-er-til-for-mennesket-ikke-mennesket-for-timene