Misjonens mark lå aldri brakk; ti gudene som kolportertes, av prestene ble holdt i sjakk.


misjonens-mark-lå-aldri-brakk-ti-gudene-som-kolportertes-av-prestene-ble-holdt-i-sjakk
henrik ibsenmisjonensmarkaldribrakktigudenesomkolportertesavprestenebleholdtsjakkmisjonens markmark lålå aldrialdri brakkti gudenegudene somsom kolportertesav presteneprestene bleble holdtholdt ii sjakkmisjonens mark låmark lå aldrilå aldri brakkti gudene somgudene som kolportertesav prestene bleprestene ble holdtble holdt iholdt i sjakkmisjonens mark lå aldrimark lå aldri brakkti gudene som kolportertesav prestene ble holdtprestene ble holdt ible holdt i sjakkmisjonens mark lå aldri brakkav prestene ble holdt iprestene ble holdt i sjakk

En viktig forskjell mellom sjakk og politikk er at sjarm ikke spiller noen rolle i sjakk. -Politikk
en-viktig-forskjell-mellom-sjakk-og-politikk-er-at-sjarm-ikke-spiller-noen-rolle-i-sjakk
Martyrene har valget mellom å bli glemt, holdt for narr eller utnyttet. Forstått - det blir man aldri. -Martyr
martyrene-har-valget-mellom-å-bli-glemt-holdt-for-narr-eller-utnyttet-forstått-det-blir-man-aldri
Mang en mann ble geni, ble helt, ble dikter, ved den pike han ikke fikk. -Søren Kierkegaard
mang-mann-ble-geni-ble-helt-ble-dikter-ved-den-pike-han-ikke-fikk
All moderne amerikansk litteratur kommer fra en bok av Mark Twain som heter Huckleberry Finn. -Ernest Hemingway
all-moderne-amerikansk-litteratur-kommer-fra-bok-av-mark-twain-som-heter-huckleberry-finn
Hvis du ble tilbudt et par vinger som du aldri kunne ta av, ville du da ta imot eller avslå gaven? -Gave
hvis-du-ble-tilbudt-et-par-vinger-som-du-aldri-kunne-ta-av-ville-du-da-ta-imot-eller-avslå-gaven