Mirakler kommer plutselig. Være klar og villig.


mirakler-kommer-plutselig-være-klar-og-villig
mirakelmiraklerkommerplutseligværeklarogvilligmirakler kommerkommer plutseligvære klarklar ogog villigmirakler kommer plutseligvære klar ogklar og villigvære klar og villig

Det kommer en dag da du må forklare barna dine hvorfor de er født, og det vil være vidunderlig om du innen da har blitt klar over grunnen. -Hazel Scott
det-kommer-dag-da-du-må-forklare-barna-dine-hvorfor-er-født-og-det-vil-være-vidunderlig-om-du-innen-da-har-blitt-klar-over-grunnen
Ulykken kommer sjelden alene, den saken er klar Det gjør ikke lykken heller Den kommer oftest i par -Parforhold
ulykken-kommer-sjelden-alene-den-saken-er-klar-det-gjør-ikke-lykken-heller-den-kommer-oftest-i-par
Folk analyserer så mye at de ikke kommer inn til selve kjernen i hva de leser, de står ved porten og famler med sine tusen nøkler uten å være klar over at porten i virkeligheten ikke er låst. -Hermann Hesse
folk-analyserer-så-mye-at-ikke-kommer-inn-til-selve-kjernen-i-hva-leser-står-ved-porten-og-famler-med-sine-tusen-nøkler-uten-å-være-klar-over
Talent alene fører ikke til suksess. Det holder heller ikke å være på rett sted til rett tid, med mindre du er klar. Det viktigste spørsmålet er: Er du klar? -Suksess
talent-alene-fører-ikke-til-suksess-det-holder-heller-ikke-å-være-på-rett-sted-til-rett-tid-med-mindre-du-er-klar-det-viktigste-spørsmålet-er
Man oppdager ikke nytt land uten å være villig til å miste kysten av syne i lang tid. -Oppdagelse
man-oppdager-ikke-nytt-land-uten-å-være-villig-til-å-miste-kysten-av-syne-i-lang-tid
Jeg er klar til å møte min skaper. Om han er klar til å møte meg, er en helt annen sak. -Døden
jeg-er-klar-til-å-møte-min-skaper-om-han-er-klar-til-å-møte-meg-er-helt-annen-sak