Minnet om en lykke er ikke lenger lykke; minnet om en smerte er fremdeles smerte.


minnet-om-lykke-er-ikke-lenger-lykke-minnet-om-smerte-er-fremdeles-smerte
minneminnetomlykkeerikkelengerlykkeminnetsmertefremdelessmerteminnet omom enen lykkelykke erer ikkeikke lengerlenger lykkeminnet omom enen smertesmerte erer fremdelesfremdeles smerteminnet om enom en lykkeen lykke erlykke er ikkeer ikke lengerikke lenger lykkeminnet om enom en smerteen smerte ersmerte er fremdeleser fremdeles smerteminnet om en lykkeom en lykke eren lykke er ikkelykke er ikke lengerer ikke lenger lykkeminnet om en smerteom en smerte eren smerte er fremdelessmerte er fremdeles smerteminnet om en lykke erom en lykke er ikkeen lykke er ikke lengerlykke er ikke lenger lykkeminnet om en smerte erom en smerte er fremdelesen smerte er fremdeles smerte

Mellom smerte og ingenting velger jeg smerte. -Smerte
mellom-smerte-og-ingenting-velger-jeg-smerte
Det er ikke minnet om fortiden som gjør oss vise, men ansvaret for fremtiden. -George Bernard Shaw
det-er-ikke-minnet-om-fortiden-som-gjør-oss-vise-men-ansvaret-for-fremtiden
640 kilobyte er alt det minnet du noen gang vil trenge. -Bill Gates
640-kilobyte-er-alt-det-minnet-du-noen-gang-vil-trenge
Den sanne lykke består i å kunne være lykkelig uten lykke. -Lykke
den-sanne-lykke-består-i-å-kunne-være-lykkelig-uten-lykke
Den beste måten å bevare minnet om gode gjerninger på, er å friske dem opp med nye. -Gjerning
den-beste-måten-å-bevare-minnet-om-gode-gjerninger-på-er-å-friske-dem-opp-med-nye