Min uvitenhet var etter hvert blitt så allsidig at det til sist ikke var noe jeg ikke forstod meg på.


min-uvitenhet-var-etter-hvert-blitt-så-allsidig-at-det-til-sist-ikke-var-noe-jeg-ikke-forstod-meg-på
henrik grothminuvitenhetvaretterhvertblittallsidigatdettilsistikkenoejegforstodmegmin uvitenhetuvitenhet varvar etteretter hverthvert blittblitt såså allsidigallsidig atat detdet tiltil sistsist ikkeikke varvar noenoe jegjeg ikkeikke forstodforstod megmeg påmin uvitenhet varuvitenhet var ettervar etter hvertetter hvert blitthvert blitt såblitt så allsidigså allsidig atallsidig at detat det tildet til sisttil sist ikkesist ikke varikke var noevar noe jegnoe jeg ikkejeg ikke forstodikke forstod megforstod meg påmin uvitenhet var etteruvitenhet var etter hvertvar etter hvert blittetter hvert blitt såhvert blitt så allsidigblitt så allsidig atså allsidig at detallsidig at det tilat det til sistdet til sist ikketil sist ikke varsist ikke var noeikke var noe jegvar noe jeg ikkenoe jeg ikke forstodjeg ikke forstod megikke forstod meg påmin uvitenhet var etter hvertuvitenhet var etter hvert blittvar etter hvert blitt såetter hvert blitt så allsidighvert blitt så allsidig atblitt så allsidig at detså allsidig at det tilallsidig at det til sistat det til sist ikkedet til sist ikke vartil sist ikke var noesist ikke var noe jegikke var noe jeg ikkevar noe jeg ikke forstodnoe jeg ikke forstod megjeg ikke forstod meg på

Min alderdom listet seg inn på meg; en dag var jeg falt i hans klør. Han tok meg med til et annet land, og der var jeg ikke som før. -William Shakespeare
min-alderdom-listet-seg-inn-på-meg-dag-var-jeg-falt-i-hans-klør-han-tok-meg-med-til-et-annet-land-og-der-var-jeg-ikke-som-før
Jeg forstår etter hvert at jeg ikke hører hjemme i vår nye forbrukerverden. -Forbrukersamfunn
jeg-forstår-etter-hvert-at-jeg-ikke-hører-hjemme-i-vår-nye-forbrukerverden
På 70-tallet var man enten på venstresiden eller på høyresiden. Og det var i hvert fall ikke jeg. -Politikk
på-70-tallet-var-man-enten-på-venstresiden-eller-på-høyresiden-og-det-var-i-hvert-fall-ikke-jeg
Jeg satte meg i stolen ved vinduet, og tenkte at det går an å være lykkelig, det var ikke så vanskelig likevel, det var bare så uvant og lykken var en forvirrende bukett å holde. -Lykke
jeg-satte-meg-i-stolen-ved-vinduet-og-tenkte-at-det-går-an-å-være-lykkelig-det-var-ikke-så-vanskelig-likevel-det-var-bare-så-uvant-og-lykken-var
Jeg var nesten det verste av alt. Jeg var alminnelig. Jeg var nesten usynlig, var jeg ikke? Og jeg var kanskje det lykkeligste mennesket du kunne ha kjent. -Johan Harstad
jeg-var-nesten-det-verste-av-alt-jeg-var-alminnelig-jeg-var-nesten-usynlig-var-jeg-ikke-og-jeg-var-kanskje-det-lykkeligste-mennesket-du-kunne
Den som graver etter skatter i sitt indre, finner i hvert fall til slutt et hull som ikke var der fra før. -Kjenne seg selv
den-som-graver-etter-skatter-i-sitt-indre-finner-i-hvert-fall-til-slutt-et-hull-som-ikke-var-der-fra-før