Min musikk forstås best av barn og dyr.


min-musikk-forstås-best-av-barn-og-dyr
igor stravinskijminmusikkforståsbestavbarnogdyrmin musikkmusikk forståsforstås bestbest avav barnbarn ogog dyrmin musikk forståsmusikk forstås bestforstås best avbest av barnav barn ogbarn og dyrmin musikk forstås bestmusikk forstås best avforstås best av barnbest av barn ogav barn og dyrmin musikk forstås best avmusikk forstås best av barnforstås best av barn ogbest av barn og dyr

Min søster og min søsters barn, meg selv og mine tre. Vi fyller vognen slik at nå du på hesteryggen sitte må. -Søster
min-søster-og-min-søsters-barn-meg-selv-og-mine-tre-vi-fyller-vognen-slik-at-nå-du-på-hesteryggen-sitte-må
Alle dyr er like. Men noen dyr er mer like enn andre. -George Orwell
alle-dyr-er-like-men-noen-dyr-er-mer-like-enn-andre
Mennesket er ikke et rasjonelt dyr, det er et rasjonaliserende dyr. -Robert A. Heinlein
mennesket-er-ikke-et-rasjonelt-dyr-det-er-et-rasjonaliserende-dyr
Et barn som rekker ut hånden for å hjelpe et lidende dyr, vil en dag rekke ut hånden til sin neste. -Albert Schweitzer
et-barn-som-rekker-ut-hånden-for-å-hjelpe-et-lidende-dyr-vil-dag-rekke-ut-hånden-til-neste
Klassisk musikk er musikk vi håper skal bli til en melodi. -Musikk
klassisk-musikk-er-musikk-vi-håper-skal-bli-til-melodi
Gi mæ musikk midt i magen Gi mæ det en to tre fir’ ganga om dagen Du og æ og alle, åh, vi tenne på musikk -Halvdan Sivertsen
gi-mæ-musikk-midt-i-magen-gi-mæ-det-to-tre-fir-ganga-om-dagen-du-og-æ-og-alle-åh-vi-tenne-på-musikk