Min form for friluftsliv er å åpne bilvinduet for å ta meg en røyk.


min-form-for-friluftsliv-er-å-åpne-bilvinduet-for-å-ta-meg-røyk
may grethe lerumminformforfriluftsliveråpnebilvinduettamegrøykmin formform forfriluftsliv erer åå åpneåpne bilvinduetbilvinduet forå tata megmeg enen røykmin form forform for friluftslivfor friluftsliv erfriluftsliv er åer å åpneå åpne bilvinduetåpne bilvinduet forbilvinduet for åfor å taå ta megta meg enmeg en røykmin form for friluftslivform for friluftsliv erfor friluftsliv er åfriluftsliv er å åpneer å åpne bilvinduetå åpne bilvinduet foråpne bilvinduet for åbilvinduet for å tafor å ta megå ta meg enta meg en røykmin form for friluftsliv erform for friluftsliv er åfor friluftsliv er å åpnefriluftsliv er å åpne bilvindueter å åpne bilvinduet forå åpne bilvinduet for ååpne bilvinduet for å tabilvinduet for å ta megfor å ta meg enå ta meg en røyk

Min form for rengjøring er å feie over rommet med blikket. -Ukjent
min-form-for-rengjøring-er-å-feie-over-rommet-med-blikket
Julen handler ikke så mye om å åpne pakker, men om å åpne våre hjerter. -Janice Maeditere
julen-handler-ikke-så-mye-om-å-åpne-pakker-men-om-å-åpne-våre-hjerter
Jeg forestiller meg at livet er et vidunderlig skuespill som jeg har skrevet til meg selv - og der min oppgave er å nyte min egen rolle. -Shirley MacLaine
jeg-forestiller-meg-at-livet-er-et-vidunderlig-skuespill-som-jeg-har-skrevet-til-meg-selv-og-der-min-oppgave-er-å-nyte-min-egen-rolle
En klem trenger verken utstyr, spesielle batterier eller deler. Bare åpne dine armer, og åpne opp ditt hjerte. -Johnny Ray Ryder
en-klem-trenger-verken-utstyr-spesielle-batterier-eller-deler-bare-åpne-dine-armer-og-åpne-opp-ditt-hjerte
Dine ord er like nødvendige for meg som luften og sollyset ... Dine ord er min føde, din pust er min vin. - Du er alt for meg. -Sarah Bernhardt
dine-ord-er-like-nødvendige-for-meg-som-luften-og-sollyset-dine-ord-er-min-fø-din-pust-er-min-vin-du-er-alt-for-meg
Jeg skal ut og seile bror, sånn som 100 ganger før. Jeg tror jeg har fått alt om bord: brød og vin og visakort, røyk og øl og smør. Jeg har gjort det før, min venn, nå drar jeg ut igjen. -Odd Børretzen
jeg-skal-ut-og-seile-bror-sånn-som-100-ganger-før-jeg-tror-jeg-har-fått-alt-om-bord-brød-og-vin-og-visakort-røyk-og-øl-og-smør-jeg-har-gjort