Midt på vinteren oppdaget jeg endelig at jeg hadde en uovervinnelig sommer inni meg.


midt-på-vinteren-oppdaget-jeg-endelig-at-jeg-hadde-uovervinnelig-sommer-inni-meg
pågangsmotmidtvinterenoppdagetjegendeligathaddeuovervinneligsommerinnimegmidt påpå vinterenvinteren oppdagetoppdaget jegjeg endeligendelig atat jegjeg haddehadde enen uovervinneliguovervinnelig sommersommer inniinni megmidt på vinterenpå vinteren oppdagetvinteren oppdaget jegoppdaget jeg endeligjeg endelig atendelig at jegat jeg haddejeg hadde enhadde en uovervinneligen uovervinnelig sommeruovervinnelig sommer innisommer inni megmidt på vinteren oppdagetpå vinteren oppdaget jegvinteren oppdaget jeg endeligoppdaget jeg endelig atjeg endelig at jegendelig at jeg haddeat jeg hadde enjeg hadde en uovervinnelighadde en uovervinnelig sommeren uovervinnelig sommer inniuovervinnelig sommer inni megmidt på vinteren oppdaget jegpå vinteren oppdaget jeg endeligvinteren oppdaget jeg endelig atoppdaget jeg endelig at jegjeg endelig at jeg haddeendelig at jeg hadde enat jeg hadde en uovervinneligjeg hadde en uovervinnelig sommerhadde en uovervinnelig sommer innien uovervinnelig sommer inni meg

Den kaldeste vinteren jeg noensinne har opplevd, var en sommer i San Fransisco. -Vinter
den-kaldeste-vinteren-jeg-noensinne-har-opplevd-var-sommer-i-san-fransisco
Ellers har jeg oppdaget at briller gir meg en uslåelig autoritet. -Ingrid Bjørnov
ellers-har-jeg-oppdaget-at-briller-gir-meg-uslåelig-autoritet
Det virket som et drømmeoppsett men det skar seg allikevel Da jeg endelig fant Den Rette var jeg ikke lenger meg selv -Dag Evjenth
det-virket-som-et-drømmeoppsett-men-det-skar-seg-allikevel-da-jeg-endelig-fant-den-rette-var-jeg-ikke-lenger-meg-selv
Jeg har det julefint inni meg. -Jul
jeg-har-det-julefint-inni-meg
Endelig har jeg møtt en mann med verre rykte enn meg selv. -Sladder og rykter
endelig-har-jeg-møtt-mann-med-verre-rykte-enn-meg-selv