Merkelig forresten hvordan menneskene er opptatt av hverandre i den 52. uka i desember? Hvorfor ikke året rundt? - Blir for dyrt vel, hostet Ludvig inni cigarrøken.


merkelig-forresten-hvordan-menneskene-er-opptatt-av-hverandre-i-den-52-uka-i-desember-hvorfor-ikke-året-rundt-blir-for-dyrt-vel-hostet-ludvig-inni
julmerkeligforrestenhvordanmenneskeneeropptattavhverandreden52ukadesemberhvorforikkeåretrundtblirfordyrtvelhostetludviginnicigarrøkenmerkelig forrestenforresten hvordanhvordan menneskenemenneskene erer opptattopptatt avav hverandrehverandre ii denden 52uka ii desemberikke åretåret rundtblirblir fordyrt velhostet ludvigludvig inniinni cigarrøkenmerkelig forresten hvordanforresten hvordan menneskenehvordan menneskene ermenneskene er opptatter opptatt avopptatt av hverandreav hverandre ihverandre i deni den 52uka i desemberhvorfor ikke åretikke året rundtblir forblir for dyrtfor dyrt velhostet ludvig inniludvig inni cigarrøken

Jula begynner rundt første desember og varer til du oppdager hvor mye du har brukt, sånn rundt femtende april. -P. J. O'Rourke
jula-begynner-rundt-første-desember-og-varer-til-du-oppdager-hvor-mye-du-har-brukt-sånn-rundt-femtende-april
Jeg måtte finne noe å gjøre, noen øre er jeg verdt Men å jobbe hele uka blir vel kanskje litt for sterkt -Lars Kilevold
jeg-måtte-finne-noe-å-gjøre-noen-øre-er-jeg-verdt-men-å-jobbe-hele-uka-blir-vel-kanskje-litt-for-sterkt
Det er fælt å tenke på hvordan menneskene gjør seg uinntagelige for hverandre, innbruddssikre som hus. -Seg selv og andre
det-er-fælt-å-tenke-på-hvordan-menneskene-gjør-seg-uinntagelige-for-hverandre-innbruddssikre-som-hus
Julaften er den kvelden i året da mennesket og Gud forstår hverandre. -Kaj Munk
julaften-er-den-kvelden-i-året-da-mennesket-og-gud-forstår-hverandre