Menneskets største fiende er mennesket.


menneskets-største-fiende-er-mennesket
menneskemennesketsstørstefiendeermennesketmenneskets størstestørste fiendefiende erer mennesketmenneskets største fiendestørste fiende erfiende er mennesketmenneskets største fiende erstørste fiende er mennesketmenneskets største fiende er mennesket

Generaliseringen er rettferdighetens største fiende. -Ingunn Yssen
generaliseringen-er-rettferdighetens-største-fiende
Ukritisk respekt for autoriteter er sannhetens største fiende. -Albert Einstein
ukritisk-respekt-for-autoriteter-er-sannhetens-største-fiende
Naturens største glede er menneskets fravær. -Natur
naturens-største-glede-er-menneskets-fravær
Mennesket er menneskets helsekilde. -Helse
mennesket-er-menneskets-helsekilde
Menneskets største og edleste følelser er medlidenhet og tilgivelse. -Medlidenhet
menneskets-største-og-edleste-følelser-er-medlidenhet-og-tilgivelse
Menneskets største byrde er vår evne til å se den. -Jonas Maurstad
menneskets-største-byrde-er-vår-evne-til-å-se-den