Menneskets fremtid er heldigvis et forbigående fenomen.


menneskets-fremtid-er-heldigvis-et-forbigående-fenomen
nils-fredrik nielsenmennesketsfremtiderheldigvisetforbigåendefenomenmenneskets fremtidfremtid erer heldigvisheldigvis etet forbigåendeforbigående fenomenmenneskets fremtid erfremtid er heldigviser heldigvis etheldigvis et forbigåendeet forbigående fenomenmenneskets fremtid er heldigvisfremtid er heldigvis eter heldigvis et forbigåendeheldigvis et forbigående fenomenmenneskets fremtid er heldigvis etfremtid er heldigvis et forbigåendeer heldigvis et forbigående fenomen

Kjærlighet er en forbigående blindhet for andre kvinners ynde.Å gi et fenomen en navn forklarer det ikke.Husmoren var et kortvarig fenomen på midten av forrige århundre.Det er et vanlig fenomen at bare de peneste jentene synes det er vanskelig å skaffe seg en mann.Jeg er heldigvis født enkel.Et ensomt menneske er en ulykke som heldigvis kommer alene.