Menneskets fremtid er heldigvis et forbigående fenomen.


menneskets-fremtid-er-heldigvis-et-forbigående-fenomen
nils-fredrik nielsenmennesketsfremtiderheldigvisetforbigåendefenomenmenneskets fremtidfremtid erer heldigvisheldigvis etet forbigåendeforbigående fenomenmenneskets fremtid erfremtid er heldigviser heldigvis etheldigvis et forbigåendeet forbigående fenomenmenneskets fremtid er heldigvisfremtid er heldigvis eter heldigvis et forbigåendeheldigvis et forbigående fenomenmenneskets fremtid er heldigvis etfremtid er heldigvis et forbigåendeer heldigvis et forbigående fenomen

Kjærlighet er en forbigående blindhet for andre kvinners ynde. -Marcello Mastroianni
kjærlighet-er-forbigående-blindhet-for-andre-kvinners-ynde
Å gi et fenomen en navn forklarer det ikke. -Fenomen
Å-gi-et-fenomen-navn-forklarer-det-ikke
Husmoren var et kortvarig fenomen på midten av forrige århundre. -Marie Simonsen
husmoren-var-et-kortvarig-fenomen-på-midten-av-forrige-århundre
Det er et vanlig fenomen at bare de peneste jentene synes det er vanskelig å skaffe seg en mann. -Kvinner og menn
det-er-et-vanlig-fenomen-at-bare-peneste-jentene-synes-det-er-vanskelig-å-skaffe-seg-mann
Jeg er heldigvis født enkel. -Enkelhet
jeg-er-heldigvis-født-enkel
Et ensomt menneske er en ulykke som heldigvis kommer alene. -Nils-Fredrik Nielsen
et-ensomt-menneske-er-ulykke-som-heldigvis-kommer-alene