Mennesket er en line - spent mellom dyret og overmennesket: en line over en avgrunn.


mennesket-er-line-spent-mellom-dyret-og-overmennesket-line-over-avgrunn
friedrich nietzschemennesketerlinespentmellomdyretogovermennesketoveravgrunnmennesket erer enen linelinespentspent mellommellom dyretdyret ogog overmennesketen lineline overover enen avgrunnmennesket er ener en lineen linespent mellomspent mellom dyretmellom dyret ogdyret og overmennesketen line overline over enover en avgrunnmennesket er en lineer en linespent mellom dyretspent mellom dyret ogmellom dyret og overmennesketen line over enline over en avgrunnmennesket er en linespent mellom dyret ogspent mellom dyret og overmennesketen line over en avgrunn

Stillheten er et felles språk. Ikke bare mellom mennesker, men også mellom mennesket og naturen. -Lars Verket
stillheten-er-et-felles-språk-ikke-bare-mellom-mennesker-men-også-mellom-mennesket-og-naturen
Strutsen er det eneste dyret som har en offisielt anerkjent sans for politikk. -Politikk
strutsen-er-det-eneste-dyret-som-har-offisielt-anerkjent-sans-for-politikk
En mors hjerte er som en dyp avgrunn; i bunnen vil du alltid finne tilgivelse. -Mor
en-mors-hjerte-er-som-dyp-avgrunn-i-bunnen-vil-du-alltid-finne-tilgivelse
Det finnes ingen ublodige eventyr. Ethvert eventyr er skapt ut fra en avgrunn av blod og angst. -Franz Kafka
det-finnes-ingen-ublodige-eventyr-ethvert-eventyr-er-skapt-ut-fra-avgrunn-av-blod-og-angst
Livet er like umåtelig stort og dypt som stjernenes avgrunn over oss. Vi kan bare se inn i det gjennom et lite kikkehull - vårt eget personlige liv. -Livet er
livet-er-like-umåtelig-stort-og-dypt-som-stjernenes-avgrunn-over-oss-vi-kan-bare-se-inn-i-det-gjennom-et-lite-kikkehull-vårt-eget-personlige-liv
Alt må bli mellom oss, dag, mellom din klokke og min hemmelighet. -Dag
alt-må-bli-mellom-oss-dag-mellom-din-klokke-og-min-hemmelighet