Mennesket er et dyr som bruker redskaper. Uten redskaper er det intet, med redskaper er det alt.


mennesket-er-et-dyr-som-bruker-redskaper-uten-redskaper-er-det-intet-med-redskaper-er-det-alt
mennesket ermennesketeretdyrsombrukerredskaperutenredskaperdetintetmedaltmennesket erer etet dyrdyr somsom brukerbruker redskaperuten redskaperredskaper erer detdet intetmed redskaperredskaper erer detdet altmennesket er eter et dyret dyr somdyr som brukersom bruker redskaperuten redskaper erredskaper er deter det intetmed redskaper erredskaper er deter det altmennesket er et dyrer et dyr somet dyr som brukerdyr som bruker redskaperuten redskaper er detredskaper er det intetmed redskaper er detredskaper er det altmennesket er et dyr somer et dyr som brukeret dyr som bruker redskaperuten redskaper er det intetmed redskaper er det alt

Synden har mange redskaper, men løgnen er håndtaket som passer til dem alle.Mennesket som det staar og gaar i det virkelige liv, det er ganske simpelthen en krop med et hode paa. Og der er det mærkværdige ved denne krop og ved dette hode, at de lar sig aldeles ikke skille ad; de udgjør til sammen det levende – tænkende dyr, som kaldes mennesket, de udgjør til sammen la bête humaine. Og la bête humaine er som sagt ikke altid noget anstændigt dyr.Av alt levende er mennesket det eneste som drikker uten å være tørst, spiser uten å være sulten - og snakker uten å ha noe å si.Mennesket er ikke et rasjonelt dyr, det er et rasjonaliserende dyr.Du kan ikke leke med dyret i deg selv uten å bli helt dyr, leke med løgnen uten å forspille din rett til sannhet, leke med grusomheten uten å tape sansenes friskhet. Den som vil holde sin hage ren, reserverer ikke rom for ugress.Alle dyr, bortsett fra mennesket, vet at den eneste meningen med livet er å nyte det.