Mennesket er et dyr som bruker redskaper. Uten redskaper er det intet, med redskaper er det alt.


mennesket-er-et-dyr-som-bruker-redskaper-uten-redskaper-er-det-intet-med-redskaper-er-det-alt
mennesket ermennesketeretdyrsombrukerredskaperutenredskaperdetintetmedaltmennesket erer etet dyrdyr somsom brukerbruker redskaperuten redskaperredskaper erer detdet intetmed redskaperredskaper erer detdet altmennesket er eter et dyret dyr somdyr som brukersom bruker redskaperuten redskaper erredskaper er deter det intetmed redskaper erredskaper er deter det altmennesket er et dyrer et dyr somet dyr som brukerdyr som bruker redskaperuten redskaper er detredskaper er det intetmed redskaper er detredskaper er det altmennesket er et dyr somer et dyr som brukeret dyr som bruker redskaperuten redskaper er det intetmed redskaper er det alt

Synden har mange redskaper, men løgnen er håndtaket som passer til dem alle. -Løgn
synden-har-mange-redskaper-men-løgnen-er-håndtaket-som-passer-til-dem-alle
Av alt levende er mennesket det eneste som drikker uten å være tørst, spiser uten å være sulten - og snakker uten å ha noe å si. -Menneske
av-alt-levende-er-mennesket-det-eneste-som-drikker-uten-å-være-tørst-spiser-uten-å-være-sulten-og-snakker-uten-å-noe-å
Mennesket er ikke et rasjonelt dyr, det er et rasjonaliserende dyr. -Robert A. Heinlein
mennesket-er-ikke-et-rasjonelt-dyr-det-er-et-rasjonaliserende-dyr
Alle dyr, bortsett fra mennesket, vet at den eneste meningen med livet er å nyte det. -Livets mening
alle-dyr-bortsett-fra-mennesket-vet-at-den-eneste-meningen-med-livet-er-å-nyte-det