Mennesket er det farligste av alle dyr.


mennesket-er-det-farligste-av-alle-dyr
mennesket ermennesketerdetfarligsteavalledyrmennesket erer detdet farligstefarligste avav allealle dyrmennesket er deter det farligstedet farligste avfarligste av alleav alle dyrmennesket er det farligsteer det farligste avdet farligste av allefarligste av alle dyrmennesket er det farligste aver det farligste av alledet farligste av alle dyr

Mennesket er ikke et rasjonelt dyr, det er et rasjonaliserende dyr. -Robert A. Heinlein
mennesket-er-ikke-et-rasjonelt-dyr-det-er-et-rasjonaliserende-dyr
Alle dyr, bortsett fra mennesket, vet at den eneste meningen med livet er å nyte det. -Livets mening
alle-dyr-bortsett-fra-mennesket-vet-at-den-eneste-meningen-med-livet-er-å-nyte-det
Alle dyr vet hva som er sunt for dem - unntatt mennesket. -Sunnhet
alle-dyr-vet-hva-som-er-sunt-for-dem-unntatt-mennesket
Alle dyr er like. Men noen dyr er mer like enn andre. -George Orwell
alle-dyr-er-like-men-noen-dyr-er-mer-like-enn-andre
Jeg tror at dyr gjør mennesket godt. -Dyr
jeg-tror-at-dyr-gjør-mennesket-godt