Mennesket er det eneste vesen som må oppdras.


mennesket-er-det-eneste-vesen-som-må-oppdras
oppdragelsemennesketerdetenestevesensomoppdrasmennesket erer detdet enesteeneste vesenvesen somsom måmå oppdrasmennesket er deter det enestedet eneste veseneneste vesen somvesen som måsom må oppdrasmennesket er det enesteer det eneste vesendet eneste vesen someneste vesen som måvesen som må oppdrasmennesket er det eneste vesener det eneste vesen somdet eneste vesen som måeneste vesen som må oppdras

Mennesket er det eneste vesen på jorden som kan smile. Det er et lys i vårt ansikts vindu, som hjertet bruker til å vise at det er hjemme. -Smil
mennesket-er-det-eneste-vesen-på-jorden-som-kan-smile-det-er-et-lys-i-vårt-ansikts-vindu-som-hjertet-bruker-til-å-vise-at-det-er-hjemme
Gud er det eneste vesen som ikke engang trenger å eksisterer for å regjere. -Gud
gud-er-det-eneste-vesen-som-ikke-engang-trenger-å-eksisterer-for-å-regjere
Demokrati er det høyeste form for styresett, fordi det er basert på respekt for mennesket som et fornuftig vesen. -John F. Kennedy
demokrati-er-det-høyeste-form-for-styresett-fordi-det-er-basert-på-respekt-for-mennesket-som-et-fornuftig-vesen
Mennesket er et historieskapende vesen som verken kan gjenta sin fortid eller legge den bak seg. -Mennesket er
mennesket-er-et-historieskapende-vesen-som-verken-kan-gjenta-fortid-eller-legge-den-bak-seg
Katten er det eneste vesen som vitterlig nynner over livet; den spinner; den maler. -Agnar Mykle
katten-er-det-eneste-vesen-som-vitterlig-nynner-over-livet-den-spinner-den-maler
Gjennomsnittsmennesket er trolig det eneste mennesket som aldri har vært fotografert. -Ukjent
gjennomsnittsmennesket-er-trolig-det-eneste-mennesket-som-aldri-har-vært-fotografert