Mennesket er en blind som drømmer om å kunne se.


mennesket-er-blind-som-drømmer-om-å-kunne-se
friedrich hebbelmennesketerblindsomdrømmeromkunnesemennesket erer enen blindblind somsom drømmerdrømmer omom åå kunnekunne semennesket er ener en blinden blind somblind som drømmersom drømmer omdrømmer om åom å kunneå kunne semennesket er en blinder en blind somen blind som drømmerblind som drømmer omsom drømmer om ådrømmer om å kunneom å kunne semennesket er en blind somer en blind som drømmeren blind som drømmer omblind som drømmer om åsom drømmer om å kunnedrømmer om å kunne se

Når en blind leder en blind, faller begge i grøften. -Ledelse
når-blind-leder-blind-faller-begge-i-grøften
En av mine drømmer er å akseptere at drømmer slett ikke alltid behøver å gå i oppfyllelse. -Eldbjørg Ribe
en-av-mine-drømmer-er-å-akseptere-at-drømmer-slett-ikke-alltid-behøver-å-gå-i-oppfyllelse
Mennesket har mulighed for glæden uden tal. Den ædleste af alle er at kunne når man skal. -Tall
mennesket-har-mulighed-for-glæden-uden-tal-den-ædleste-af-alle-er-at-kunne-når-man-skal
Jeg er det eneste mennesket i hele verden jeg kunne tenke meg å bli ordentlig kjent med. -Oscar Wilde
jeg-er-det-eneste-mennesket-i-hele-verden-jeg-kunne-tenke-meg-å-bli-ordentlig-kjent-med
Av alle Guds skapninger er det bare én som ikke kan gjøres til slave under pisken. Det er katten. Hvis man kunne krysse menneske med katt, ville det forbedre mennesket, men forringe katten. -Mark Twain
av-alle-guds-skapninger-er-det-bare-én-som-ikke-kan-gjøres-til-slave-under-pisken-det-er-katten-hvis-man-kunne-krysse-menneske-med-katt-ville-det
Det er ikke kjærligheten som er blind, men sjalusien. -Kjærlighet - blind
det-er-ikke-kjærligheten-som-er-blind-men-sjalusien