Mennesker er aldri så gode eller så dårlige som sine meninger.


mennesker-er-aldri-så-gode-eller-så-dårlige-som-sine-meninger
james mackintoshmenneskereraldrigodeellerdårligesomsinemeningermennesker erer aldrialdri såså godegode ellereller såså dårligedårlige somsom sinesine meningermennesker er aldrier aldri såaldri så godeså gode ellergode eller såeller så dårligeså dårlige somdårlige som sinesom sine meningermennesker er aldri såer aldri så godealdri så gode ellerså gode eller sågode eller så dårligeeller så dårlige somså dårlige som sinedårlige som sine meningermennesker er aldri så godeer aldri så gode elleraldri så gode eller såså gode eller så dårligegode eller så dårlige someller så dårlige som sineså dårlige som sine meninger

Det finnes verken dårlige planter eller dårlige mennesker, bare dårlige dyrkere. -Oppdragelse
det-finnes-verken-dårlige-planter-eller-dårlige-mennesker-bare-dårlige-dyrkere
Du skylder deg selv å ha like mye mistillit til dårlige mennesker som tillit til gode. -Tillit
du-skylder-deg-selv-å-like-mye-mistillit-til-dårlige-mennesker-som-tillit-til-gode
Dårlige varer er aldri billige. Gode varer er halvt solgt. -Kjøp og salg
dårlige-varer-er-aldri-billige-gode-varer-er-halvt-solgt
Hvis det ikke var for dårlige mennesker, var det heller ikke gode advokater. -Charles Dickens
hvis-det-ikke-var-for-dårlige-mennesker-var-det-heller-ikke-gode-advokater
Mennesker som er tilbøyelige til å tenke over sine handlinger, blir gjerne alvorlig stemt når de står foran et oppbrudd eller en viktig forandring i livet. -Leo Tolstoj
mennesker-som-er-tilbøyelige-til-å-tenke-over-sine-handlinger-blir-gjerne-alvorlig-stemt-når-står-foran-et-oppbrudd-eller-viktig-forandring-i
Med gode ord selges dårlige varer. -Kjøp og salg
med-gode-ord-selges-dårlige-varer