Menneskene vil krangle for religion, skrive for den, kjempe for den, dø for den - alt annet enn å leve for den.


menneskene-vil-krangle-for-religion-skrive-for-den-kjempe-for-den-dø-for-den-alt-annet-enn-å-leve-for-den
religionmenneskenevilkrangleforreligionskrivedenkjempedenaltannetennlevedenmenneskene vilvil kranglekrangle forskrive forkjempe fordø fordenaltalt annetannet ennenn åå leveleve formenneskene vil kranglevil krangle forkrangle for religionskrive for denkjempe for dendø for denfor denalt annetalt annet ennannet enn åenn å leveå leve forleve for denmenneskene vil krangle forvil krangle for religiondø for denalt annet ennalt annet enn åannet enn å leveenn å leve forå leve for denmenneskene vil krangle for religionalt annet enn åalt annet enn å leveannet enn å leve forenn å leve for den

Jeg vil ikke være med på å utvanne likestillingen eller omdøpe den til noe annet. Hvis noen oppfatter den som usexy, får vi sørge for at den blir mer moderne. -Kristin Mile
jeg-vil-ikke-være-med-på-å-utvanne-likestillingen-eller-omdøpe-den-til-noe-annet-hvis-noen-oppfatter-den-som-usexy-får-vi-sørge-for-at-den-blir
Den som vil forberede helvete på jorden for menneskene, behøver bare å gi dem lov til alt. -Helvete
den-som-vil-forberede-helvete-på-jorden-for-menneskene-behøver-bare-å-gi-dem-lov-til-alt
Den sanne storhet vil ikke gå til kamp om bagateller, men vil med velde kjempe om et halmstrå når æren står på spill. -William Shakespeare
den-sanne-storhet-vil-ikke-gå-til-kamp-om-bagateller-men-vil-med-velde-kjempe-om-et-halmstrå-når-æren-står-på-spill
Noen ganger må du kjempe en kamp mer enn én gang for å vinne den. -Margaret Thatcher
noen-ganger-må-du-kjempe-kamp-mer-enn-én-gang-for-å-vinne-den
Pessimisten dreper den drift som oppildner menneskene til å kjempe mot fattigdom, uvitenhet og forbrytelser, og tørker ut alle verdens kilder til glede. -Pessimist
pessimisten-dreper-den-drift-som-oppildner-menneskene-til-å-kjempe-mot-fattigdom-uvitenhet-og-forbrytelser-og-tørker-ut-alle-verdens-kilder-til
Jeg tror hver eneste religion, hvis den blir valgt med ærlighet, leder til den samme Gud. -Religion
jeg-tror-hver-eneste-religion-hvis-den-blir-valgt-med-ærlighet-leder-til-den-samme-gud