Menneskene forakter religionen. De hater den og frykter den skal være sann.


menneskene-forakter-religionen-de-hater-den-og-frykter-den-skal-være-sann
blaise pascalmenneskeneforakterreligionenhaterdenogfrykterskalværesannmenneskene forakterforakter religionende haterhater denden ogog frykterfrykter denden skalskal værevære sannmenneskene forakter religionende hater denhater den ogden og frykterog frykter denfrykter den skalden skal væreskal være sannde hater den oghater den og frykterden og frykter denog frykter den skalfrykter den skal væreden skal være sannde hater den og frykterhater den og frykter denden og frykter den skalog frykter den skal værefrykter den skal være sann

Den som frykter lidelsen, lider allerede av det han frykter. -Michel de Montaigne
den-som-frykter-lidelsen-lider-allerede-av-det-han-frykter
Den beste religionen er den som er mest tolerant. -Religion
den-beste-religionen-er-den-som-er-mest-tolerant
Jeg har tre fobier som ville gjøre livet til en dans, men dødsens kjedelig dersom de ble kurert: Jeg hater å legge meg, jeg hater å stå opp, og jeg hater å være alene. -Fobi
jeg-har-tre-fobier-som-ville-gjøre-livet-til-dans-men-dødsens-kjedelig-dersom-ble-kurert-jeg-hater-å-legge-meg-jeg-hater-å-stå-opp-og-jeg-hater
Religionen er viktigere for meg enn de mennene som prøver å lede den. -Religion
religionen-er-viktigere-for-meg-enn-mennene-som-prøver-å-lede-den
Talen er gitt menneskene for at den skal kunne skjule sine tanker. -Charles-Maurice de Talleyrand
talen-er-gitt-menneskene-for-at-den-skal-kunne-skjule-sine-tanker