Menneskene er grusomme, men Mennesket er godt.


menneskene-er-grusomme-men-mennesket-er-godt
menneskemenneskeneergrusommemenmennesketgodtmenneskene erer grusommemen mennesketmennesket erer godtmenneskene er grusommemen mennesket ermennesket er godtmen mennesket er godt

Jeg tror ikke at mennesket er ondt, eller at mennesket er godt, - jeg tror at mennesket er delvis ondt og delvis godt. Hvilken side som skal få vokse og utvikle seg, avhenger av oss selv. -Menneskenaturen
jeg-tror-ikke-at-mennesket-er-ondt-eller-at-mennesket-er-godt-jeg-tror-at-mennesket-er-delvis-ondt-og-delvis-godt-hvilken-side-som-skal-få-vokse
Men menneskene tåler ikke å ha det altfor godt. -Jonas Lie
men-menneskene-tåler-ikke-å-det-altfor-godt
Bilen er utrolig god, men mennesket er ikke godt nok for bilen. -Lars Sponheim
bilen-er-utrolig-god-men-mennesket-er-ikke-godt-nok-for-bilen
Ingenting forsikrer oss om at all litteratur er udødelig. Verden kan godt unnvære litteraturen. Men den kan enda lettere unnvære mennesket. -Jean-Paul Sartre
ingenting-forsikrer-oss-om-at-all-litteratur-er-udødelig-verden-kan-godt-unnvære-litteraturen-men-den-kan-enda-lettere-unnvære-mennesket
Edelt er mennesket, hjelpsomt og godt. -Mennesket er
edelt-er-mennesket-hjelpsomt-og-godt
Jeg tror at dyr gjør mennesket godt. -Dyr
jeg-tror-at-dyr-gjør-mennesket-godt