Menneskemassene har vært mitt livs store lærer.


menneskemassene-har-vært-mitt-livs-store-lærer
pablo nerudamenneskemasseneharværtmittlivsstorelærermenneskemassene harhar værtvært mittmitt livslivs storestore lærermenneskemassene har værthar vært mittvært mitt livsmitt livs storelivs store lærermenneskemassene har vært mitthar vært mitt livsvært mitt livs storemitt livs store lærermenneskemassene har vært mitt livshar vært mitt livs storevært mitt livs store lærer

Andres forventninger til meg har alltid vært til det store og vidunderlige. Men for meg selv har livet egentlig mest vært en kamp for det alminnelige. -Suzanne Brøgger
andres-forventninger-til-meg-har-alltid-vært-til-det-store-og-vidunderlige-men-for-meg-selv-har-livet-egentlig-mest-vært-kamp-for-det-alminnelige
Mitt liv har vært sammenhengende katastrofer som aldri har skjedd. -Øystein Wiik
mitt-liv-har-vært-sammenhengende-katastrofer-som-aldri-har-skjedd
Kjærligheten er vårt livs største glede og vårt livs største sorg. Den er livet. -Kjærlighet er
kjærligheten-er-vårt-livs-største-glede-og-vårt-livs-største-sorg-den-er-livet
Hele mitt kunstneriske credo har vært å arbeide mot en form for stillhet. -Stillhet
hele-mitt-kunstneriske-credo-har-vært-å-arbeide-mot-form-for-stillhet
Jeg har tenkt å være dønn ærlig, og det er mitt store problem som politiker. -Politiker
jeg-har-tenkt-å-være-dønn-ærlig-og-det-er-mitt-store-problem-som-politiker