Menneske må ha noko å vente seg, det lever ikkje utan.


menneske-må-noko-å-vente-seg-det-lever-ikkje-utan
forventningmenneskenokoventesegdetleverikkjeutanmenneske måha nokonoko åå ventevente segdet leverlever ikkjeikkje utanmenneske må hamå ha nokoha noko ånoko å venteå vente segdet lever ikkjelever ikkje utanmenneske må ha nokomå ha noko åha noko å ventenoko å vente segdet lever ikkje utanmenneske må ha noko åmå ha noko å venteha noko å vente seg

Han skriv, men når han les det etterpå, så er det ikkje noko å vise fram. Det er berre framtvinga ord. Ikkje liv i dei. -Tarjei Vesaas
han-skriv-men-når-han-les-det-etterpå-så-er-det-ikkje-noko-å-vise-fram-det-er-berre-framtvinga-ord-ikkje-liv-i-dei
Du rører ikkje ein blom utan stjernone skjelv. -Olav H. Hauge
du-rører-ikkje-ein-blom-utan-stjernone-skjelv
Ikkje noko er kvassare enn odden av ein ny tanke! -Tanke
ikkje-noko-er-kvassare-enn-odden-av-ein-ny-tanke
Kva er eit menneske utan framtida? -Fremtid
kva-er-eit-menneske-utan-framtida
Mangt kan du greie deg utan. Men utan menneskevarme blir verdi for kald. -Bry seg
mangt-kan-du-greie-deg-utan-men-utan-menneskevarme-blir-verdi-for-kald