Menneske er større enn alle ting i kring det. Det er gåta i verda, - lat det vera slik.


menneske-er-større-enn-alle-ting-i-kring-det-det-er-gåta-i-verda-lat-det-vera-slik
mennesket ermenneskeerstørreennalletingkringdetdetgåtaverdalatdetveraslikmenneske erer størrestørre ennenn allealle tingting ii kringkring detdet erer gåtagåta ii verdalatlat detdet veravera slikmenneske er størreer større ennstørre enn alleenn alle tingalle ting iting i kringi kring detdet er gåtaer gåta igåta i verdalat detlat det veradet vera slikmenneske er større enner større enn allestørre enn alle tingenn alle ting ialle ting i kringting i kring detdet er gåta ier gåta i verdalat det veralat det vera slikmenneske er større enn alleer større enn alle tingstørre enn alle ting ienn alle ting i kringalle ting i kring detdet er gåta i verdalat det vera slik

Me kjem jo uanstendige til verda. Skal det vera så ille å visa ein naken kropp, bør ungar verta fødde med frakk. -Nakenhet
me-kjem-jo-uanstendige-til-verda-skal-det-vera-så-ille-å-visa-ein-naken-kropp-bør-ungar-verta-fødde-med-frakk
Den ting vi begjærer, er det større fryd å jage enn å eie. -William Shakespeare
den-ting-vi-begjærer-er-det-større-fryd-å-jage-enn-å-eie
Det fins en brist i alle ting, slik kan lyset slippe inn. -Lys og mørke
det-fins-brist-i-alle-ting-slik-kan-lyset-slippe-inn
Noe av det vanskeligste for et menneske er å innse at det ikke står i sentrum av alle ting, men i utkanten. -William Somerset Maugham
noe-av-det-vanskeligste-for-et-menneske-er-å-innse-at-det-ikke-står-i-sentrum-av-alle-ting-men-i-utkanten
Live er større enn å tenke; og større enn det vi kallar konsten -Livet er
live-er-større-enn-å-tenke-og-større-enn-det-vi-kallar-konsten
Slik sjarm et menneske har, når menneske det er! -Sjarm
slik-sjarm-et-menneske-har-når-menneske-det-er