Menn får mer frynsegoder ute i arbeidslivet. Menn får bedre betalt generelt, men jeg mener, noe skal de ha fordi de ser så utrolig teite ut uten klær.


menn-får-mer-frynsegoder-ute-i-arbeidslivet-menn-får-bedre-betalt-generelt-men-jeg-mener-noe-skal-fordi-så-utrolig-teite-ut-uten-klær
menn og utseendemennfårmerfrynsegoderutearbeidslivetbedrebetaltgenereltmenjegmenernoeskalfordiutroligteiteututenklærmenn fårfår mermer frynsegoderfrynsegoder uteute ii arbeidslivetmenn fårfår bedrebedre betaltbetalt genereltmen jegjeg menernoe skalskal deha fordifordi deså utroligutrolig teiteteite utut utenuten klærmenn får merfår mer frynsegodermer frynsegoder utefrynsegoder ute iute i arbeidslivetmenn får bedrefår bedre betaltbedre betalt genereltmen jeg menernoe skal deskal de hade ha fordiha fordi defordi de serser så utroligså utrolig teiteutrolig teite utteite ut utenut uten klær

Gifte menn lever lenger enn single menn. Men gifte menn er mye mer villig til å dø. -Ektemann
gifte-menn-lever-lenger-enn-single-menn-men-gifte-menn-er-mye-mer-villig-til-å-dø
At kvinner får det siste ordet, skyldes ofte at menn ikke kommer på mer å si. -Kvinner og menn
at-kvinner-får-det-siste-ordet-skyldes-ofte-at-menn-ikke-kommer-på-mer-å
Jeg mener at kvinner er mer vellykkede enn menn fra Skaperens synspunkt. -Kvinner og menn
jeg-mener-at-kvinner-er-mer-vellykkede-enn-menn-fra-skaperens-synspunkt
Jeg mener det å kle av seg viser sterke kvinner som tør å stå fram, nettopp fordi de vet at de får mye dritt. -Kvinnesak
jeg-mener-det-å-kle-av-seg-viser-sterke-kvinner-som-tør-å-stå-fram-nettopp-fordi-vet-at-får-mye-dritt
Små menn i store klær er det verste jeg vet. -Lars Sponheim
små-menn-i-store-klær-er-det-verste-jeg-vet