Menn er noen djevler, klager kvinnene, og ønsker at en slik djevel skal komme og ta dem.


menn-er-noen-djevler-klager-kvinnene-og-ønsker-at-slik-djevel-skal-komme-og-ta-dem
kvinner og mennmennernoendjevlerklagerkvinneneogønskeratslikdjevelskalkommetademmenn erer noennoen djevlerklager kvinneneog ønskerønsker atat enen slikslik djeveldjevel skalskal kommekomme ogog tata demmenn er noener noen djevlerog ønsker atønsker at enat en sliken slik djevelslik djevel skaldjevel skal kommeskal komme ogkomme og taog ta demmenn er noen djevlerog ønsker at enønsker at en slikat en slik djevelen slik djevel skalslik djevel skal kommedjevel skal komme ogskal komme og takomme og ta demog ønsker at en slikønsker at en slik djevelat en slik djevel skalen slik djevel skal kommeslik djevel skal komme ogdjevel skal komme og taskal komme og ta dem

Det er jo slik at med alderen får menn karaktertrekk, og kvinnene rynker. -Rynker
det-er-jo-slik-at-med-alderen-får-menn-karaktertrekk-og-kvinnene-rynker
De kvinnene som er engler i kirken, er djevler hjemme. -Kvinner
de-kvinnene-som-er-engler-i-kirken-er-djevler-hjemme
Menn er noen merkelige skapninger. På jobben vil de til topps, men hos kvinnene bare midtveis. -Helen Vita
menn-er-noen-merkelige-skapninger-på-jobben-vil-til-topps-men-hos-kvinnene-bare-midtveis
Jeg ønsker ikke at kvinner skal ha makt over menn, men over seg selv. -Mary Wollstonecraft
jeg-ønsker-ikke-at-kvinner-skal-makt-over-menn-men-over-seg-selv
Hvor feil er det ikke av en kvinne å forvente at mannen skal bygge verden slik hun ønsker, i stedet for å skape den selv. -Anaïs Nin
hvor-feil-er-det-ikke-av-kvinne-å-forvente-at-mannen-skal-bygge-verden-slik-hun-ønsker-i-stedet-for-å-skape-den-selv
Penger skal man ikke løpe etter, man skal komme dem i møte. -Penger og økonomi
penger-skal-man-ikke-løpe-etter-man-skal-komme-dem-i-møte