Menn definerer intelligens, menn definerer hva som er nyttig, menn forteller oss hva som er vakkert, menn forteller oss til og med hva som er kvinnelig.


menn-definerer-intelligens-menn-definerer-hva-som-er-nyttig-menn-forteller-oss-hva-som-er-vakkert-menn-forteller-oss-til-og-med-hva-som-er-kvinnelig
likestillingmenndefinererintelligensmennhvasomernyttigfortellerossvakkerttilogmedkvinneligmenn definererdefinerer intelligensmenn definererdefinerer hvahva somsom erer nyttigmenn fortellerforteller ossoss hvahva somsom erer vakkertmenn fortellerforteller ossoss tiltil ogog medmed hvahva somsom erer kvinneligmenn definerer intelligensmenn definerer hvadefinerer hva somhva som ersom er nyttigmenn forteller ossforteller oss hvaoss hva somhva som ersom er vakkertmenn forteller ossforteller oss tiloss til ogtil og medog med hvamed hva somhva som ersom er kvinnelig

Barn forteller hva de gjør, menn hva de har gjort, dårer hva de skal gjøre. -Johan Oxenstierna
barn-forteller-hva-gjør-menn-hva-har-gjort-dårer-hva-skal-gjøre
Ha ingen tiltro til hva statistikk forteller, før du nøye har tenkt over hva den ikke forteller. -William W. Watt
ha-ingen-tiltro-til-hva-statistikk-forteller-før-du-nøye-har-tenkt-over-hva-den-ikke-forteller
Gifte menn lever lenger enn single menn. Men gifte menn er mye mer villig til å dø. -Ektemann
gifte-menn-lever-lenger-enn-single-menn-men-gifte-menn-er-mye-mer-villig-til-å-dø
Unge menn synes at gamle menn er fehoder, gamle menn vet at unge menn er det. -George Chapman
unge-menn-synes-at-gamle-menn-er-fehoder-gamle-menn-vet-at-unge-menn-er-det
Jeg liker menn som oppfører seg som menn - tøft og barnslig. -Françoise Sagan
jeg-liker-menn-som-oppfører-seg-som-menn-tøft-og-barnslig