Meningen med livet er å være levende.


meningen-med-livet-er-å-være-levende
rita westvikmeningenmedliveterværelevendemeningen medmed livetlivet erer åå værevære levendemeningen med livetmed livet erlivet er åer å væreå være levendemeningen med livet ermed livet er ålivet er å væreer å være levendemeningen med livet er åmed livet er å værelivet er å være levende

Alt jeg kan si er at meningen med livet, er meningen du selv gir til ditt liv. -Livets mening
alt-jeg-kan-er-at-meningen-med-livet-er-meningen-du-selv-gir-til-ditt-liv
Meningen med livet er å finne sin gave. Hensikten med livet er å gi den bort. -David Viscott
meningen-med-livet-er-å-finne-gave-hensikten-med-livet-er-å-gi-den-bort
Meningen med livet er et liv med mening. -Livets mening
meningen-med-livet-er-et-liv-med-mening
Meningen med livet er å bli ropt inn til kvelds. -Livets mening
meningen-med-livet-er-å-bli-ropt-inn-til-kvelds
Det viktigste i livet er ikke å være korrekt, men et levende menneske. -Livskunst
det-viktigste-i-livet-er-ikke-å-være-korrekt-men-et-levende-menneske