Men minna e dårlige våpen Når sorga ligg naken og åpen


men-minna-e-dårlige-våpen-når-sorga-ligg-naken-og-åpen
halvdan sivertsenmenminnadårligevåpennårsorgaliggnakenogåpenmen minnaminna ee dårligedårlige våpenvåpen nårnår sorgasorga liggligg nakennaken ogog åpenmen minna eminna e dårligee dårlige våpendårlige våpen nårvåpen når sorganår sorga liggsorga ligg nakenligg naken ognaken og åpenmen minna e dårligeminna e dårlige våpene dårlige våpen nårdårlige våpen når sorgavåpen når sorga liggnår sorga ligg nakensorga ligg naken ogligg naken og åpenmen minna e dårlige våpenminna e dårlige våpen nåre dårlige våpen når sorgadårlige våpen når sorga liggvåpen når sorga ligg nakennår sorga ligg naken ogsorga ligg naken og åpen

Poesien er døra inn til dei lukka romma. Der inne ventar gleda, sorga, lyset, mørket. Der inne ligg all uroa, der finst alle dei varme kjenslene, all den sugande smerta. -Poesi
poesien-er-døra-inn-til-dei-lukka-romma-der-inne-ventar-gleda-sorga-lyset-mørket-der-inne-ligg-all-uroa-der-finst-alle-dei-varme-kjenslene-all-den
Den dårlige kritiker røper seg, ikke ved å rose den dårlige kunsten, men å rose den av dårlige grunner. -Kritiker
den-dårlige-kritiker-røper-seg-ikke-ved-å-rose-den-dårlige-kunsten-men-å-rose-den-av-dårlige-grunner
Det finnes verken dårlige planter eller dårlige mennesker, bare dårlige dyrkere. -Oppdragelse
det-finnes-verken-dårlige-planter-eller-dårlige-mennesker-bare-dårlige-dyrkere
Ingen kvinne er så naken som henne man kan se er naken under klærne. -Nakenhet
ingen-kvinne-er-så-naken-som-henne-man-kan-se-er-naken-under-klærne
Ideer er mektigere enn våpen. Vi ville ikke la våre fiender ha våpen, så hvorfor skal vi la dem ha ideer? -Josef Stalin
ideer-er-mektigere-enn-våpen-vi-ville-ikke-våre-fiender-våpen-så-hvorfor-skal-vi-dem-ideer