Men kjærligheten kan ikke helbrede alt, kan den vel. Noen ganger ser jeg kjærligheten bare som en slags salve, som folk legger på sitt sårede jeg. Sann helbredelse må komme innefra.


men-kjærligheten-kan-ikke-helbrede-alt-kan-den-vel-noen-ganger-jeg-kjærligheten-bare-som-slags-salve-som-folk-legger-på-sitt-sårede-jeg-sann
kjærlighetmenkjærlighetenkanikkehelbredealtdenvelnoengangerjegbaresomslagssalvefolkleggersittsåredejegsannhelbredelsekommeinneframen kjærlighetenkjærligheten kankan ikkeikke helbredehelbrede altkan denden velnoen gangerganger serser jegjeg kjærlighetenkjærligheten barebare somsom enen slagsslags salvesom folkfolk leggerlegger påpå sittsitt såredesårede jegsann helbredelsehelbredelse måmå kommekomme inneframen kjærligheten kankjærligheten kan ikkekan ikke helbredeikke helbrede altkan den velnoen ganger serganger ser jegser jeg kjærlighetenjeg kjærligheten barekjærligheten bare sombare som ensom en slagsen slags salvesom folk leggerfolk legger pålegger på sittpå sitt såredesitt sårede jegsann helbredelse måhelbredelse må kommemå komme innefra

Kjærligheten får ikke jorda til å snurre. Men det er kjærligheten som gjør det verdt å bli med på noen runder. -Franklin P. Jones
kjærligheten-får-ikke-jorda-til-å-snurre-men-det-er-kjærligheten-som-gjør-det-verdt-å-bli-med-på-noen-runder
Jeg har rett og slett prøvd å skrive så godt jeg kan. Noen ganger er jeg så heldig at jeg skriver bedre enn jeg kan. -Forfatter
jeg-har-rett-og-slett-prøvd-å-skrive-så-godt-jeg-kan-noen-ganger-er-jeg-så-heldig-at-jeg-skriver-bedre-enn-jeg-kan
Ledende menn kan jeg ikke utstå for min død; - jeg har fått nok av den slags folk i mine dager. -Henrik Ibsen
ledende-menn-kan-jeg-ikke-utstå-for-min-død-jeg-har-fått-nok-av-den-slags-folk-i-mine-dager
Du kan ta folk for en masse; du kan ta dem for bedrag, for lureri, for alt mulig rart, men at jeg er homo, det kan du faktisk ikke ta meg for. Finn på noe bedre! -Finn Schjøll
du-kan-ta-folk-for-masse-du-kan-ta-dem-for-bedrag-for-lureri-for-alt-mulig-rart-men-at-jeg-er-homo-det-kan-du-faktisk-ikke-ta-meg-for-finn-på-noe
Jeg mener at ytringsfriheten også skal brukes til å si teite og urimelige ting. Å kunne komme med ytringer som hele resten av verden er uenig i. Det er bare sånn vi kan måle ytringsfriheten. -Ytringsfrihet
jeg-mener-at-ytringsfriheten-også-skal-brukes-til-å-teite-og-urimelige-ting-Å-kunne-komme-med-ytringer-som-hele-resten-av-verden-er-uenig-i-det