Men hugse det bør vi: Eit ord er eit under.


men-hugse-det-bør-vi-eit-ord-er-eit-under
ordmenhugsedetbørvieitordereitundermen hugsehugse detdet børbør viord erer eiteit undermen hugse dethugse det børdet bør vieit ord erord er eiter eit undermen hugse det børhugse det bør vieit ord er eitord er eit undermen hugse det bør vieit ord er eit under

Eit ord, eit vyrdlaust lite ord kan sløkkja mykjen fagnad. -Ord
eit-ord-eit-vyrdlaust-lite-ord-kan-sløkkja-mykjen-fagnad
Eit kvart menneske er eit lite drama og dei fleste fortener ein roman. -Menneske
eit-kvart-menneske-er-eit-lite-drama-og-dei-fleste-fortener-ein-roman
Eit barn er eit fullenda meisterverk av Skaparens kunstnerhand. -Barn
eit-barn-er-eit-fullenda-meisterverk-av-skaparens-kunstnerhand
eit vi er så mykje meir enn eit eg -Være sammen
eit-vi-er-så-mykje-meir-enn-eit-eg
Eit ord kan gjera jøtulverk. -Ord
eit-ord-kan-gjera-jøtulverk