Men eg blir ikkje varm av solstråler som falt i fjor.


men-eg-blir-ikkje-varm-av-solstråler-som-falt-i-fjor
varme og kuldemenegblirikkjevarmavsolstrålersomfaltfjormen egeg blirblir ikkjeikkje varmvarm avav solstrålersolstråler somsom faltfalt ii fjormen eg blireg blir ikkjeblir ikkje varmikkje varm avvarm av solstrålerav solstråler somsolstråler som faltsom falt ifalt i fjormen eg blir ikkjeeg blir ikkje varmblir ikkje varm avikkje varm av solstrålervarm av solstråler somav solstråler som faltsolstråler som falt isom falt i fjormen eg blir ikkje varmeg blir ikkje varm avblir ikkje varm av solstrålerikkje varm av solstråler somvarm av solstråler som faltav solstråler som falt isolstråler som falt i fjor

I eit skinnande no skal du leva, ikkje i går, ikkje i morgon, men no. -Gerd Grønvold Saue
i-eit-skinnande-no-skal-du-leva-ikkje-i-går-ikkje-i-morgon-men-no
å leve er ikkje akkurat det lettaste som finst ikkje alltid vakre roser og fin musikk men sidan no dette orgelet likevel står her kan vi vel spele litt på det? -Arne Ruset
å-leve-er-ikkje-akkurat-det-lettaste-som-finst-ikkje-alltid-vakre-roser-og-musikk-men-sidan-no-dette-orgelet-likevel-står-her-kan-vi-vel-spele-litt
Skalet av alle ting kan ein få for pengar. Men ikkje kjernen, den er ikkje for pengar fal. -Penger og økonomi
skalet-av-alle-ting-kan-ein-få-for-pengar-men-ikkje-kjernen-den-er-ikkje-for-pengar-fal