Men det er artig det en lover; om en holder det til jul, så er det ikke sagt en holder det til mikkelsmess.


men-det-er-artig-det-lover-om-holder-det-til-jul-så-er-det-ikke-sagt-holder-det-til-mikkelsmess
løftemendeterartigloveromholdertiljulikkesagtmikkelsmessmen detdet erer artigartig detdet enen loverom enen holderholder detdet tiltil julså erer detdet ikkeikke sagtsagt enen holderholder detdet tiltil mikkelsmessmen det erdet er artiger artig detartig det endet en loverom en holderen holder detholder det tildet til julså er deter det ikkedet ikke sagtikke sagt ensagt en holderen holder detholder det tildet til mikkelsmessmen det er artigdet er artig deter artig det enartig det en loverom en holder deten holder det tilholder det til julså er det ikkeer det ikke sagtdet ikke sagt enikke sagt en holdersagt en holder deten holder det tilholder det til mikkelsmessmen det er artig detdet er artig det ener artig det en loverom en holder det tilen holder det til julså er det ikke sagter det ikke sagt endet ikke sagt en holderikke sagt en holder detsagt en holder det tilen holder det til mikkelsmess

Jeg tror at grunnen til at en hel del ekteskap holder, eller holder det gående da, det er at partene er blitt usynlige for hverandre. -Bjørg Vik
jeg-tror-at-grunnen-til-at-hel-del-ekteskap-holder-eller-holder-det-gående-da-det-er-at-partene-er-blitt-usynlige-for-hverandre
Det er bedre at du ikke gir noe løfte enn at du lover og ikke holder ord. -Løfte
det-er-bedre-at-du-ikke-gir-noe-løfte-enn-at-du-lover-og-ikke-holder-ord
Et vennskap som ikke tåler at alt blir sagt, holder ikke i det avgjørende øyeblikk. -Vennskap
et-vennskap-som-ikke-tåler-at-alt-blir-sagt-holder-ikke-i-det-avgjørende-øyeblikk
Talent alene fører ikke til suksess. Det holder heller ikke å være på rett sted til rett tid, med mindre du er klar. Det viktigste spørsmålet er: Er du klar? -Suksess
talent-alene-fører-ikke-til-suksess-det-holder-heller-ikke-å-være-på-rett-sted-til-rett-tid-med-mindre-du-er-klar-det-viktigste-spørsmålet-er
Tre kjennetegn har den som hykler. Han lyver når han snakker, han svikter tillit han blir vist og han holder ikke det han lover. -Hadith
tre-kjennetegn-har-den-som-hykler-han-lyver-når-han-snakker-han-svikter-tillit-han-blir-vist-og-han-holder-ikke-det-han-lover