Meg er gitt all makt i himmel og på jord.


meg-er-gitt-all-makt-i-himmel-og-på-jord
maktmegergittallmakthimmelogjordmeg erer gittgitt allall maktmakt ii himmelhimmel ogog påpå jordmeg er gitter gitt allgitt all maktall makt imakt i himmeli himmel oghimmel og påog på jordmeg er gitt aller gitt all maktgitt all makt iall makt i himmelmakt i himmel ogi himmel og påhimmel og på jordmeg er gitt all makter gitt all makt igitt all makt i himmelall makt i himmel ogmakt i himmel og påi himmel og på jord

Menn er forskjellige som himmel og jord, men kvinner, verst og best, som himmel og helvete. -Kvinner og menn
menn-er-forskjellige-som-himmel-og-jord-men-kvinner-verst-og-best-som-himmel-og-helvete
Det er mer mellom himmel og jord enn de fleste andre steder. -Fredrik Stabel
det-er-mer-mellom-himmel-og-jord-enn-fleste-andre-steder
I kristendommen er det som om Gud sier til menneskene: Spill ikke tragedie, dvs. himmel og helvete på jorden. Jeg har forbeholdt meg himmel og helvete. -Ludwig Wittgenstein
i-kristendommen-er-det-som-om-gud-sier-til-menneskene-spill-ikke-tragedie-dvs-himmel-og-helvete-på-jorden-jeg-har-forbeholdt-meg-himmel-og-helvete
En himmel full av stjerner. Blått hav så langt du ser. En jord der blomster gror. Kan du ønske mer? -Lillebjørn Nilsen
en-himmel-full-av-stjerner-blått-hav-så-langt-du-en-jord-der-blomster-gror-kan-du-ønske-mer