Mediene utvikler seg - fjernsynet er mye bedre i dag enn for hundre år siden.


mediene-utvikler-seg-fjernsynet-er-mye-bedre-i-dag-enn-for-hundre-år-siden
ukjentmedieneutviklersegfjernsynetermyebedredagennforhundreårsidenmediene utviklerutvikler segsegfjernsynetfjernsynet erer myemye bedrebedre ii dagdag ennenn forhundre årår sidenmediene utvikler segutvikler segfjernsynet erfjernsynet er myeer mye bedremye bedre ibedre i dagi dag enndag enn forenn for hundrefor hundre århundre år sidenmediene utvikler segfjernsynet er myefjernsynet er mye bedreer mye bedre imye bedre i dagbedre i dag enni dag enn fordag enn for hundreenn for hundre årfor hundre år sidenfjernsynet er mye bedrefjernsynet er mye bedre ier mye bedre i dagmye bedre i dag ennbedre i dag enn fori dag enn for hundredag enn for hundre årenn for hundre år siden

Fjernsynet er egentlig nærmere virkeligheten enn noen bok. Galskapen i fjernsynet er det virkelige livs galskap. -Camille Paglia
fjernsynet-er-egentlig-nærmere-virkeligheten-enn-noen-bok-galskapen-i-fjernsynet-er-det-virkelige-livs-galskap
På den ene siden vet 70-åringen mye mer om livet enn 10-åringen. På den andre siden har 10-åringen en visdom som 70-åringen ikke lenger har. -Dea Trier Mørch
på-den-ene-siden-vet-70-åringen-mye-mer-om-livet-enn-10-åringen-på-den-andre-siden-har-10-åringen-visdom-som-70-åringen-ikke-lenger-har
Vennskap er uendelig mye bedre enn vennlighet. -Vennskap
vennskap-er-uendelig-mye-bedre-enn-vennlighet
Det er bedre med en klem om dagen enn en dag i klemme. -Ukjent
det-er-bedre-med-klem-om-dagen-enn-dag-i-klemme
Lite og velment er bedre enn mye med misunnelse. -Gi
lite-og-velment-er-bedre-enn-mye-med-misunnelse