Med fiskestang i handa, med regnfrakk og sydvest, med lunk på kaffekanna, da liker jeg meg best!


med-fiskestang-i-handa-med-regnfrakk-og-sydvest-med-lunk-på-kaffekanna-da-liker-jeg-meg-best
lillebjørn nilsenmedfiskestanghandamedregnfrakkogsydvestlunkkaffekannadalikerjegmegbestmed fiskestangfiskestang ii handamed regnfrakkregnfrakk ogog sydvestmed lunklunk påpå kaffekannada likerliker jegjeg megmeg bestmed fiskestang ifiskestang i handamed regnfrakk ogregnfrakk og sydvestmed lunk pålunk på kaffekannada liker jegliker jeg megjeg meg bestmed fiskestang i handamed regnfrakk og sydvestmed lunk på kaffekannada liker jeg megliker jeg meg bestda liker jeg meg best

Det er så mange av meg, liksom. Jeg jobber med å sortere og samle dem og kvitte meg med dem jeg ikke liker. -Anita Skorgan
det-er-så-mange-av-meg-liksom-jeg-jobber-med-å-sortere-og-samle-dem-og-kvitte-meg-med-dem-jeg-ikke-liker
Jeg liker menn med fremtid og kvinner med fortid. -Oscar Wilde
jeg-liker-menn-med-fremtid-og-kvinner-med-fortid
Jeg liker å leke meg med mote, å bruke den som forkledning. -Léa Seydoux
jeg-liker-å-leke-meg-med-mote-å-bruke-den-som-forkledning
Skjebnen lekte med meg, og jeg lekte med. Jeg kunne klart se at den førte meg i ulykken, men jeg sa til meg selv at jeg var innstilt på det. Overfor skjebnen tapte alle så allikevel. -Isaac Bashevis Singer
skjebnen-lekte-med-meg-og-jeg-lekte-med-jeg-kunne-klart-se-at-den-førte-meg-i-ulykken-men-jeg-sa-til-meg-selv-at-jeg-var-innstilt-på-det-overfor
Hvis du aldri vil se en mann igjen, skal du bare si: «Jeg elsker deg, jeg vil gifte meg med deg, jeg vil ha barn med deg.» Da forsvinner han med lynets hastighet. -Kvinner og menn
hvis-du-aldri-vil-se-mann-igjen-skal-du-bare-jeg-elsker-deg-jeg-vil-gifte-meg-med-deg-jeg-vil-barn-med-deg-da-forsvinner-han-med-lynets-hastighet
Det jeg liker best med hjemmet mitt, er de jeg deler det med. -Ukjent
det-jeg-liker-best-med-hjemmet-mitt-er-jeg-deler-det-med