Mangt kan du greie deg utan. Men utan menneskevarme blir verdi for kald.


mangt-kan-du-greie-deg-utan-men-utan-menneskevarme-blir-verdi-for-kald
bry segmangtkandugreiedegutanmenutanmenneskevarmeblirverdiforkaldmangt kankan dudu greiegreie degdeg utanmen utanutan menneskevarmemenneskevarme blirblir verdiverdi formangt kan dukan du greiedu greie deggreie deg utanmen utan menneskevarmeutan menneskevarme blirmenneskevarme blir verdiblir verdi forverdi for kaldmangt kan du greiekan du greie degdu greie deg utanmen utan menneskevarme blirutan menneskevarme blir verdimenneskevarme blir verdi forblir verdi for kaldmangt kan du greie degkan du greie deg utanmen utan menneskevarme blir verdiutan menneskevarme blir verdi formenneskevarme blir verdi for kald

Kva er eit menneske utan framtida? -Fremtid
kva-er-eit-menneske-utan-framtida
Eg er ein båt utan vind. Du var vinden. -Vind
eg-er-ein-båt-utan-vind-du-var-vinden
Kald te og kald ris kan gå an, men kalde ord tåler ingen. -Ord
kald-te-og-kald-ris-kan-gå-an-men-kalde-ord-tåler-ingen
Du rører ikkje ein blom utan stjernone skjelv. -Olav H. Hauge
du-rører-ikkje-ein-blom-utan-stjernone-skjelv
Menneske må ha noko å vente seg, det lever ikkje utan. -Forventning
menneske-må-noko-å-vente-seg-det-lever-ikkje-utan
Utan draumar er vi ingen ting; av voner og draum er livet vevd. -Olav Duun
utan-draumar-er-vi-ingen-ting-av-voner-og-draum-er-livet-vevd